sonraki
önceki
öğeler
Yeryüzü 2050 küresel mega eğilimi: yeni bir küresel düzen

Küresel güç el değiştirmektedir. Hiçbir süper güç hakimiyet kuramamaktadır ve bölgesel güçler ekonomik ve diplomatik açıdan önem kazanmaktadır. Avrupa kaynak etkinliği ve bilgi tabanlı ekonomisini geliştirdiği sürece küresel bağımsızlık ve ticaret alanının genişlemesinden faydalanacaktır. Gelecekte yaşanacak ekonomik güç değişimleri gelecekte Avrupa’nın da daha az küresel etkiye sahip olması anlamına gelebilir. Küresel yönetişim mekanizmaları göz önüne alındığında, uluslararası sahnede Avrupa’nın ilgi alanlarını etkin biçimde sunmak gelişen bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha fazla okuyun

Değişen hastalık biçimleri

Yeni ortaya çıkan veya tekrar ortaya çıkan hastalıklara, kazalara ve yeni pandemilere maruz kalma olasılığı insan ve malların artan dolaşımı, iklim değişikliği ve yoksullukla artmaktadır.

Daha fazla okuyun

Tüketimin başlıca itici gücü nüfus artışından ziyade ekonomik büyüme olacaktır

Küresel nüfus 2050 yılında büyümeye devam ediyor olacak ama bu geçmişte olduğundan daha yavaş bir büyüme olacak. İnsanlar daha uzun yaşayacak, daha iyi eğitimli olacak ve daha çok göç edecek. Bazı nüfuslar artarken, diğerleri küçülecek. Göç, Avrupa ve dünyanın önündeki öngörülemez durumlardan sadece bir tanesidir.

Daha fazla okuyun

Azalan kaynak stokları için yoğun küresel rekabet

Anahtar mesaj: Dünyanın doğal kaynak stokları şimdiden azalıyor. Tüketim ihtiyaçları giderek artan daha büyük ve daha zengin bir küresel nüfus gıda, su ve enerji de dâhil olmak üzere, pek çok şeyi daha fazla talep edecektir. Gelecekte artan talep ve düşen arz kaynaklara yönelik küresel rekabeti şiddetlendirebilir. SOER 2010: tematik değerlendirme – tüketim ve çevre.

Daha fazla okuyun

Kirlilik – artan kimyasal kullanımı

Hali hazırda, çoğu kimyasal atıklar ‘gelişmiş ülkeler’ denilen ülkeler tarafından üretilmekte olsa da üretim Hindistan, Çin, Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya’da iki kat daha hızlı bir şekilde artmaktadır. Bunların dünyadaki toplam kimyasal üretimindeki ekonomik payının 2020 itibariyle yaklaşık % 30 ve 2030 itibariyle de neredeyse % 40 oranında artması beklenmektedir.

Daha fazla okuyun

Kentsel bir dünyada yaşamak

Artarak kentleşen dünya muhtemelen daha fazla tüketim ve birçok kişi için daha büyük etki anlamına gelecektir. Fakat aynı zamanda kentlerde ayrıcalıksız yaşayan insanlar için ise daha fazla fakirlik anlamına gelmektedir. Zayıf kentsel yaşama koşulları ve birbiri ile bağlantılı çevre ve sağlık riskleri dünyanın bütün alanlarını etkileyecektir.

Daha fazla okuyun

Permalinks

Belge İşlemleri