sonraki
önceki
öğeler

Makaleler

Dili değiştir
Makaleler
Menu
Deniz taşımacılığı ve çevre hakkında bilgi edinmeye yönelik ortak çalışmalar

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) ve Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA) kısa süre önce Avrupa’daki deniz taşımacılığının çevre üzerindeki etkileri hakkında ortak bir değerlendirme niteliği taşıyan Avrupa Deniz Taşımacılığı Çevre Raporunu (European Maritime Transport Environmental Report) (EMTER) yayımladı. Biz de raporun hazırlanmasında görev alan AÇA takımına liderlik eden ve AÇA’da su ve deniz konularıyla ilgili grubun başkanı olan Stéphane Isoard ile röportaj gerçekleştirdik.

Daha fazla okuyun

Sürdürülebilir şehirler: Avrupa’nın kentsel peyzajını dönüştürme

Avrupa; karbon nötrlüğünden döngüsel ekonomiye ve daha temiz havadan daha temiz ulaşıma kadar çevre ve iklimle ilgili bir dizi iddialı hedef belirledi. Avrupalıların büyük bir bölümünün yaşadığı şehirlerin, Avrupa’nın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında etkin bir rol oynaması gerekiyor. Asıl soru şu: Şehirler nasıl sürdürülebilir hale gelebilir?

Daha fazla okuyun

Kuruluşlarda çevresel performansı iyileştirme

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), çevre ve iklim hakkında güvenilir bilgiler sağlamanın yanı sıra, kuruluş olarak kendi çevresel performansını iyileştirme üzerine de çalışmaktadır. AÇA'da AB Çevre Yönetimi ve Denetleme Planı'ndan (EMAS) faydalanarak bu çalışmaları koordine eden Melanie Sporer ile röportaj yaptık.

Daha fazla okuyun

Çoklu kriz ortamında yaşamak: sağlık, doğa, iklim, ekonomi... Ya da basitçe sistemsel bir sürdürülemezlik mi?

Siyaset koridorlarından akademik platformlara kadar bütün dünya küresel krizlerden söz ediyor: sağlık krizi, ekonomik ve finansal kriz, iklim krizi ve doğa krizi. Nihayetinde hepsi aynı sorunun belirtileri: sürdürülemez üretim ve tüketimimiz. COVID-19 şokunun tek yaptığı, tüm eşitsizlikleriyle birlikte küresel ekonomimizin ve toplumumuzun sistemsel kırılganlığını ortaya çıkarmak oldu.

Daha fazla okuyun

2050 Avrupa'sını şekillendirme: daha sağlıklı, daha temiz ve daha dirençli

COVID-19 ve etkileri ile yaşamaya başlayalı bir yıl olan Avrupa, Avrupa Yeşil Anlaşması'nda belirtilen iddialı hedeflerine yönelik politika paketleri çıkarmaya devam etmektedir. Avrupa'nın hedeflerine doğru rotada kalması ve 2050 Avrupası'nın dayanışma üzerine kurulu ve hepimiz için sağlıklı bir ortam sağlayan dirençli bir toplum olmasını sağlaması önemlidir.

Daha fazla okuyun

AÇA-Eionet Stratejisi 2021-2030: Avrupa’nın iklim ve çevre emellerine ulaşması için veri ve bilgi sağlanması

Ortak Stratejimiz seyahat yönümüzü göstermektedir. Birlikte çalışmanın ve bilgi oluşturmanın yeni bir yolunu sunarak; daha çevik, daha duyarlı, daha proaktif ve daha uygulanabilir bir şekilde önümüzdeki on yıl içinde kaOrtak Stratejimiz seyahat yönümüzü göstermektedir. Birlikte çalışmanın ve bilgi oluşturmanın yeni bir yolunu sunarak; daha çevik, daha duyarlı, daha proaktif ve daha uygulanabilir bir şekilde önümüzdeki on yıl içinde karşılaşacağımız zorluklara ihtiyaç duyacağımız bilgilerle karşı koyacağız. rşılaşacağımız zorluklara ihtiyaç duyacağımız bilgilerle karşı koyacağız.

Daha fazla okuyun

Hava ve gürültü kirliliği de dâhil olmak üzere sağlık ve çevre — AÇA çalışması ışığında

Hava kirliliği, gürültü kirliliği ve iklim değişikliğinin etkileri Avrupalıların günlük sağlık ve refahlıklarına yönelik temel risklerdir. Bu önemli çalışma alanındaki bilgi birikimini geliştirmek adına AÇA’nın (Avrupa Çevre Ajansı) yaptığı çalışmalar hakkında daha fazlasını öğrenmek için hava kirliliği, çevre ve sağlık grubu başkanı Catherine Ganzleben, AÇA hava kalitesi uzmanı Alberto González ve AÇA gürültü kirliliği uzmanı Eulalia Peris ile konuştuk.

Daha fazla okuyun

Gürültü kirliliği Avrupa‘da hâlâ yaygın olsa da bunu azaltmanın yolları var

Çoğumuz günlük hayatımızda giderek daha fazla gürültü ile karşılaşıyoruz. Sokakta gürültülü arabalar, tepemizde alçaktan uçan bir uçak veya yakından geçen bir tren genellikle kendisiyle birlikte rahatsızlık ve gerginlik de getiriyor. Ancak bunların sağlığımız ve çevremiz üzerindeki etkileri düşündüğünüzden çok daha kötü olabilir.

Daha fazla okuyun

Arazi ve toprak kirliliği — yaygın, zararlı ve gittikçe artan

Pastoral manzaralara, sanayi bölgelerine ve çöplüklere dağılmış birçok üzüm bağının ortak noktası nedir? Cevap, kimyasalların varlığı olabilir. Yiyeceklerimizi yetiştirdiğimiz toprak ve üzerine evlerimizi inşa ettiğimiz arazi ağır metallerden organik kirleticilere ve mikroplastiklere kadar pek çok farklı kirleticiye maruz kalmış olabilir. Kirletici maddeler yaygındır ve Avrupa’nın arazilerinde ve topraklarında birikmektedir. Bu sorunu nasıl çözebiliriz?

Daha fazla okuyun

İnsanlar ve doğa için temiz su temini

Dünya yüzeyinin %70’inden fazlasını kaplayan su, gezegenimizdeki tüm canlılar için gereklidir. Dünya üzerinden tüm suyun %96,5’i okyanuslarda tuzlu su olarak bulunurken, geri kalan %3,5’i göller, nehirler, yer altı suları ve buzlar gibi tatlı sulardır. Bu sınırlı ve değerli kaynağın iyi yönetilmesi, insanların ve doğanın refahı için elzemdir.

Daha fazla okuyun

Hava kalitesinin iyileştirilmesi  insanların sağlığını iyileştirir, üretkenliğini artırır

Avrupa’nın hava kalitesi son yıllarda önemli ölçüde iyileşti, ancak kirletici maddeler hâlâ sağlığımıza ve çevreye zarar veriyor. Kirliliği sınırlandırmaya yönelik önlemler yaşam kalitemizi artıracak, sağlık hizmetlerinde tasarruf sağlayacak, çalışanların üretkenliğini artıracak ve çevreyi koruyacaktır.

Daha fazla okuyun

Kirleten ödüyor mu?

AB’nin çevreye ilişkin yasalarının temelinde basit ama güçlü bir fikir yatıyor: “kirleten öder” ilkesi. Bu ilke vergiler, para cezaları ve kirletici emisyon kotaları ve Çevresel Sorumluluk Direktifi gibi diğer tedbirler şeklinde uygulanmıştır. Profesör Geert Van Calster ile bu ilkenin, faydaları ve eksiklikleri hakkında konuştuk.

Daha fazla okuyun

Kimyasal bir dünyada sağlıklı yaşamak

Kirliliği; toprak, su veya hava gibi bulundukları yere göre sınıflandırabilir veya kimyasallar gibi farklı kirlilik türlerine bakabiliriz. Sentetik kimyasallar her yerdedir. Ancak, bazıları sağlığımıza ve çevreye de çok zararlı olabilir. Mevcut yaşam biçimimizin bir parçası haline gelen kimyasalların olumsuz etkilerini nasıl sınırlayabiliriz?

Daha fazla okuyun

Endüstriyel kirliliği azaltma zorluğu

Avrupa’da endüstriyel kirlilik, bir dizi yönetmelik, üretimdeki gelişmeler ve çevresel girişimler sayesinde azalmaktadır. Bununla birlikte, sanayi kirlilik yaratmaya devam ediyor ve bu kesimde sıfır kirliliğe doğru yol almak ciddi bir zorluk.

Daha fazla okuyun

Sağlık açısından çevresel risklerin ele alınması

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, kirlilik Avrupa’da yılda 1,4 milyon önlenebilir ölüme yol açsa da iyileşme görülüyor ve Avrupa Yeşil Mutabakatı sürdürülebilirliğe doğru bir sıçrama fırsatı olabilir. DSÖ Avrupa Çevre ve Sağlık Merkezi Başkanı Francesca Racioppi ile kirlilik ve sağlık hakkında konuştuk.

Daha fazla okuyun

Avrupa’da sıfır kirliliğe doğru

Geçtiğimiz bahar koronavirüs, birkaç hafta içinde dünyayı yeniden şekillendirdi. Kıymetini bilmediğimiz pek çok şeye birdenbire ulaşamaz hale geldik. Salgın dünyayı gafil avladı; ancak bulaşıcı hastalıklar alanında çalışan bir bilim insanına göre bu durum sadece an meselesiydi.

Daha fazla okuyun

2030 Avrupasına Doğru: dayanıklı doğa, sürdürülebilir ekonomi ve sağlıklı yaşamlar

COVID-19 salgını, toplumlarımızın ve ekonomilerimizin büyük bir şok karşısında ne kadar kırılgan olabileceğinin net bir örneğini sunuyor. Çevresel bozulma ve iklim değişikliğinin bu tür şokları daha sık ve daha şiddetli hale getirmesi bekleniyor. Belirsizlik ve çeşitli zorluklarla karşı karşıyayken, uygulanabilir tek seçeneğimiz, bu kritik dönemde aldığımız her kararın bizi sosyal ve sürdürülebilirlik hedeflerimize yaklaştırmasını sağlamak.

Daha fazla okuyun

Yeni kullanmaya başlanan biyolojik olarak parçalanabilir, bozunabilir ve biyo bazlı plastik ürünler ne kadar çevre dostu?

Plastiğe dayalı kirliliğin ve plastik atıkların büyük bir çevre sorunu olduğunu biliyoruz. Son yıllarda, çevre için daha faydalı oldukları iddia edilen yeni plastik ürünler piyasaya sürüldü. Yakın zamanda yayınlanan bir Avrupa Çevre Ajansı (EEA) brifingi, bu ürünlerin çevresel güvenilirliğini değerlendiriyor. Daha fazlasını öğrenmek için, AÇA'dan sürdürülebilir kaynak kullanımı ve atık uzmanı Almut Reichel ile bir araya geldik.

Daha fazla okuyun

Sürdürülebilirlik hedeflerinin daha iyi anlaşılması için ileriye dönük değerlendirmeler

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) geçtiğimiz günlerde Avrupa’nın çevre ve sürdürülebilirlik beklentilerini etkileyen “değişimin itici güçleri” hakkında bir rapor yayınladı. AÇA'da sistem değerlendirme ve sürdürülebilirlik uzmanı olarak çalışan ve raporun proje yöneticisi olan Lorenzo Benini ile bir röportaj gerçekleştirdik.

Daha fazla okuyun

Birlikte ileriye doğru hareket edebiliriz: Korona şokunun ardından sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek

Korona virüsü krizinin ardından, daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir dünyayı nasıl inşa edebiliriz? Geleceğimizi şekillendirecek hayatî kararların alınacağı bu kritik dönemde, Avrupa Çevre Ajansı korona ve çevreye dair bilgileri bir araya getirerek, çok yönlü bir tartışmaya katkıda bulunuyor.

Daha fazla okuyun