sonraki
önceki
öğeler

Haberler

Şehirler yenilenebilir enerji alanında, üreten tüketiciler için yeni fırsatlar sunabilir

Dili değiştir
Haberler Yayınlandı 30.05.2023 Son değiştirilme 03.08.2023
2 min read
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından bugün yayınlanan bir brifinge göre Avrupa'nın kent merkezleri, vatandaşların üreten tüketiciler olarak yenilenebilir enerji üretmeleri için fırsatlar sunuyor. Şehirler, Avrupa'nın düşük karbonlu bir geleceğe geçişinde kilit bir rol oynayabilir. Kentsel alanlarda tüketiciler tarafından gerçekleştirilecek enerji üretiminin kolaylaştırılması bu sürecin hızlandırılmasına yardımcı olabilir.

AB'nin toplam nüfusunun yaklaşık dörtte üçü şehirlerde ve banliyölerde yaşıyor ve bu oranın artacağı tahmin ediliyor. Şehirler ayrıca karbon emisyonlarının büyük bir kısmından da sorumlu. Şehirlerin dinamizmi ve yoğunluğudüşük karbonlu yaşam tarzları için model olma konusunda büyük bir potansiyele sahip oldukları anlamına geliyor. Kentlerde yaşayan üreten tüketiciler, içinde yaşadıkları toplulukların karbondan arındırılmasına kritik bir katkı sağlayabilirler.

AÇA'nın ‘Enerji üreten tüketiciler ve şehirler’ başlıklı brifingi, kentsel alanların sunduğu zorluklara ve fırsatlara ve yerel yönetimlerin kendi şehirlerinde tüketicilerin enerji üretimini nasıl teşvik edebileceği sorusuna odaklanarak, tüketicilerin enerji üretim faaliyetleri hakkındaki son AÇA çalışmalarına dayalı olarak hazırlandı.

 

Şehirlerin bu alandaki rolü

Belediyeler, kamuya ait alanlar sağlayarak ya da diğer özel bina veya arazi sahiplerini vatandaşlar öncülüğünde enerji üretimi için kullanılabilecek alanlar sunmaya teşvik ederek üreten tüketicileri destekleyebilir. Bu yerler arasında okulların, hastanelerin, apartmanların çatıları ya da güneş panelleri ya da diğer yenilenebilir enerji teknolojilerini kurmak için kullanılabilecek boş araziler yer alabilir.

Yerel yönetimler ayrıca vatandaş katılımını teşvik etmek ve enerji planlamasına halkın katılımını sağlamak için şirketlere hedefe yönelik mali teşvikler de sunabilir. Belediyeler ayrıca bilgi merkezleri olarak faaliyet gösterebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumuna ilgi duyanlara yardımcı olmak için doğru becerilerin kazanılmasına katkıda bulunabilir.

Her şehir kendine özgü, ancak örneğin daha kırsal alanlardan farklı bir üreten tüketici ortamı oluşturulmasını sağlayan birtakım ortak özelliklere sahipler;

  • Üreten tüketiciler tarafından gerçekleştirilecek enerji üretimi için mevcut alanların sınırlı olması ve yüzeylerin (apartman bloklarındaki çatılar gibi) mülkiyetine ilişkin daha karmaşık düzenlemelerin bulunması nedeniyle şehirlerde bu türden enerji üretiminin artırılması kırsal alanlara göre daha zor.
  • Şehirlerin kırsal alanlara kıyasla daha yoğun nüfusa sahip olması, çatı üstü güneş enerjisi teknolojisini tercih edilen yenilenebilir teknoloji haline getiriyor. Yüksek nüfus yoğunlukları da ısı şebekelerini daha kârlı hale getirmekte ve şehirlerde ısı şebekeleriyle ilgili üreten tüketici girişimlerinin geliştirilmesi potansiyeli sunuyor.
  • Apartman bloklarında daha fazla insan yaşıyor, bu da kolektif eylem için fırsatlar yaratıyor ancak yatırımların koordine edilmesini zorlaştırıyor.
  • Kısa seyahat mesafeleri, şehirleri hem özel hem de kamusal mülkiyetli elektrikli araçların kullanımı için ideal hale getiriyor. Kentsel üreten tüketici konseptlerinin mobilite ile birleşmesi daha muhtemel.
  • Şehirler, örneğin bir şehir içindeki alanların imarı yeniden düzenlendiğinde veya yeni alanlar eklendiğinde, entegre enerji bölgeleri geliştirmek için fırsatlar sunabilir.
  • Şehir dışında elektrik üretmek (tüketim noktası dışında üretim), yer sıkıntısının üstesinden gelmek için üreten tüketicilere olanaklar sunuyor.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Belge İşlemleri