sonraki
önceki
öğeler

Haberler

Avrupa kentlerinde hava kalitesinin iyileştirilmesi sağlık açısından büyük avantajlar sağlayacak

Dili değiştir
Haberler Yayınlandı 06.10.2017 Son değiştirilme 10.12.2019
Photo: © Rastislav Staník, My City /EEA
Avrupa kentlerinde yaşayan birçok kişi düşük hava kalitesine maruz kalıyor. Avrupa Çevre Ajansı'nın (AÇA) bugün yayınlanan son tahminleri, ince partikül maddelerin yılda 400.000'den fazla Avrupalının erken ölümüne yol açmaya devam ettiğini gösteriyor. Karayolu taşımacılığı, tarım, güç santralleri, sanayi ve konutlar, Avrupa'da hava kirliliğine neden olan en büyük unsurlardır.

Toplum olarak, hava kirliliğinin bedelini kabul etmek    zorunda değiliz. Daha temiz taşımacılık, enerji ve tarımda cesur kararlar ve akılcı yatırımlarla, hem hava kirliliği ile başa çıkabilir hem de yaşam kalitemizi arttırabiliriz .  Birçok Avrupa hükümetinin ve özellikle şehirlerin hava kalitesini arttırarak insanlar ı n sağlığının korunması konusunda öncülük ettiğini görmek oldukça cesaret verici. Temiz hava, şehirde yaşayanlar da dahil herkese aittir.

Hans Bruyninckx, AÇA İcra Direktörü

AÇA’nın ‘Avrupa'daki hava kalitesi — 2017 raporu’, 2015 yılında Avrupa genelinde 2.500'den fazla izleme istasyonundan elde edilen resmi verilere göre, hava kalitesinin güncel bir analizini ve etkilerini sunmaktadır. Bu rapor, 2017 Avrupa Bölge ve Şehir Haftası sırasında AÇA tarafından yayınlandı.

Veriler, Avrupa'daki hava kalitesinin geçmiş ve güncel politikalar ile teknolojik gelişmeler sayesinde yavaş yavaş iyileştigini göstermektedir. Ancak yüksek hava kirliliği konsantrasyonları; en buyuk zarara partikül madde (PM), azot dioksit (NO2) ve yer seviyesi ozon (O3) sebep olmak suretiyle, Avrupalıların sağlığı üzerinde hala belirgin etkilere sahiptir .

Bu rapora göre, 2014 yılında PM2.5 konsantrasyonlarının 41 Avrupa ülkesinde, yaklaşık 399.000’i AB-28’de olmak üzere toplam 428.000 erken ölüme neden olduğu tahmin edilmektedir. Düşük hava kalitesi büyük ekonomik etkiler de yaratmakta olup, tıbbi giderlerin artmasına, çalışanların üretkenliğinin azalmasına ve toprak, mahsul, ormanlar, göller ve nehirlerde birtakım tahribata yol açmaktadır.

AÇA Baş Direktörü Hans Bruyninckx şunları söylüyor: “Toplum olarak, hava kirliliğinin bedelini kabul etmek  zorunda değiliz. Daha temiz taşımacılık, enerji ve tarımda cesur kararlar ve akılcı yatırımlarla, hem hava kirliliği ile başa çıkabilir hem de yaşam kalitemizi arttırabiliriz”. “Birçok Avrupa hükümetinin ve özellikle şehirlerin hava kalitesini arttırarak insanların sağlığının korunması konusunda öncülük ettiğini görmek oldukça cesaret verici. Temiz hava, şehirde yaşayanlar da dahil herkese aittir.”

Bu yılki rapor ayrıca, önemli bir hava kirleticisi ve sera gazları salınım kaynağı olan tarım konusuna da özellikle odaklanmaktadır. Bu rapor, tarım kaynaklı emisyonları azaltmak için, henüz gerekli ölçüde ve seviyede uygulanmayan, teknik ve ekonomik açıdan hayata geçirilebilir önlemlerin de yer aldığı geniş bir eylem yelpazesinin söz konusu olduğuna dikkat çekmektedir.

(1) AB kent nüfusu 2013-2015 yılları arasında şu ölçütlere göre zararlı düzeylerde hava kirliliği konsantrasyonlarına maruz kalmıştır:

(2) AB sınır/hedef değerleri

(3) DSö rehberleri

Önemli bulgular

  • Partikül madde: AB-28 kent nüfusunun %7'si, 2015 yılında AB'nin günlük sınır değerinin üzerinde PM2.5 seviyelerine maruz kalmıştır. Yaklaşık %82'si katı WHO direktiflerinin üzerindeki seviyelere maruz kalmıştır. PM2.5'e maruz kalınması 2014 yılında 41 Avrupa ülkesinde tahminen 428.000 kişinin erken ölümüne neden olmuştur.
  • Azot dioksit: AB-28 kent nüfusunun %9'u, 2015 yılında AB'nin günlük sınır değerinin ve WHO direktiflerinin üzerinde NO2 seviyelerine maruz kalmıştır. NO2'ye maruz kalınması 2014 yılında 41 Avrupa ülkesinde tahminen 78.000 kişinin erken ölümüne neden olmuştur.
  • Yer seviyesi ozon: AB-28 kent nüfusunun %30'u, 2015 yılında AB'nin günlük sınır değerinin üzerinde O3 seviyelerine maruz kalmıştır. Yaklaşık %95'i katı WHO direktiflerinin üzerindeki seviyelere maruz kalmıştır. O3'e maruz kalınması 2014 yılında 41 Avrupa ülkesinde tahminen 14.400 kişinin erken ölümüne neden olmuştur.

Sağlık tahminlerine ilişkin destekleyici bilgiler

Bu rapordaki tahmini sağlık etkileri, 2014 yılında Avrupa'da PM2.5, NO2 ve O3'e maruz kalmaya ilişkin özniteliklerdir. Bu tahminler, hava kirliliği ve demografik verilere ilişkin bilgilere ve hava kirliliği konsantrasyonlarına maruz kalma ile belirli sağlık verileri arasındaki ilişkiye dayanmaktadır.

Erken ölüm, bir insanın beklenen yaşam süresinden önce meydana gelen ölüm olarak tanımlanmaktadır. Beklenen bu yaşam süresi, genellikle bir ülke ve bir cinsiyet için standart yaşam süresi beklentisidir. Erken ölümlerin, sebepleri ortadan kaldırılırsa, önlenebilir olduğu düşünülür.


 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage