sonraki
önceki
öğeler

Haberler

Avrupa'da kirlilik ve iklim değişikliğiyle mücadele, özellikle en savunmasız olan kişilerin sağlık ve refah durumlarını iyileştirecek

Dili değiştir
Haberler Yayınlandı 08.09.2020 Son değiştirilme 23.11.2020
6 min read
Photo: © Chanan Greenblatt on Unsplash
Hava ve gürültü kirliliği, sıcak hava dalgaları gibi iklim değişikliği kaynaklı etkiler ve tehlikeli kimyasallara maruz kalma Avrupa'da hastalıklara neden olmaktadır. Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından bugün yayınlanan önemli sağlık ve çevre değerlendirmesine göre kalitesiz çevre koşulları ölümlerin % 13'üne neden olmaktadır.

Avrupa'da çevre konusunda iyileşmeler görmemize ve sürdürülebilir bir gelecek için Yeşil Anlaşma’da net bir odaklanma olmasına rağmen, rapor toplumdaki en savunmasız kişileri korumak için güçlü eylemlere ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Çünkü yoksulluk beraberinde genellikle kötü çevre koşulları ve sağlık sorunlarını getiriyor. Bu bağlantıları ele almak, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir Avrupa'ya yönelik entegre bir yaklaşımın parçası olmalıdır.

AÇA İcra Direktörü Hans Bruyninckx

Avrupa vatandaşlarının sağlık ve refahını iyileştirmek, şu anda COVID-19 pandemisini de dikkate aldığımızda her zamankinden daha önemli hale gelmektedir. Pandemi, çevre, sosyal sistemlerimiz ve sağlığımız arasındaki karmaşık bağlantıların çarpıcı bir örneğini sunuyor.

'Sağlıklı çevre, sağlıklı yaşamlar:Çevre Avrupa'da sağlığı ve refahı nasıl etkilemektedir' başlıklı AÇA raporuna göre, Avrupa'daki hastalık yükünün önemli bir kısmı insan faaliyetlerinden kaynaklanan çevre kirliliğine dayanmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün ölüm ve hastalık nedenleri hakkındaki verilerinden kapsamlı bir şekilde yararlanan rapor, Avrupa'daki çevre kalitesinin sağlığımızı ve refahımızı belirlemede nasıl önemli bir rol oynadığını vurguluyor. Rapor, Avrupa'da sosyal mahrumiyetin, sağlığa zararlı davranışların ve değişen demografik özelliklerin çevre sağlığını nasıl etkilediğini ve en savunmasız durumda olan grupların nasıl en sert etkilere maruz kaldığını gösteriyor.

Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılık Komiseri Virginijus Sinkevičius şunları söyledi: ‘Çevrenin durumu ile nüfus sağlığı arasında açık bir bağlantı var. Gezegenimize iyi bakarak sadece ekosistemleri değil, aynı zamanda hayatları, özellikle de en savunmasız olanları kurtardığımızı herkes anlamalı. Avrupa Birliği bu yaklaşıma bağlıdır ve yeni Biyoçeşitlilik Stratejisi, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve yakındaortaya çıkacak diğer girişimlerle, Avrupa vatandaşları ve ötesi için daha dayanıklı ve daha sağlıklı bir Avrupa inşa etme yolundayız’.

Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kyriakides şunları söyledi: ‘COVID-19, ekosistemlerimiz ile sağlığımız arasındaki ilişkinin ve gerçeklerle yüzleşme ihtiyacımızı daha farkında olmamızı sağlayan bir başka uyandırma çağrısı oldu - yaşama, tüketme ve üretme şeklimiz iklim için zararlıdır ve sağlığımızı olumsuz etkilemektedir. Sürdürülebilir ve sağlıklı yiyecekler için Tarladan Sofraya Stratejimizden Avrupa'nın gelecekteki Kanseri Yenme planına dek, vatandaşlarımızın ve gezegenimizin sağlığını korumak için güçlü bir taahhütte bulunduk.’

AÇA İcra Direktörü Hans Bruyninckx şunları söyledi: 'Avrupa'da çevre konusunda iyileşmeler görmemize ve sürdürülebilir bir gelecek için Yeşil Anlaşma’da net bir odaklanma olmasına rağmen, rapor toplumdaki en savunmasız kişileri korumak için güçlü eylemlere ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Çünkü yoksulluk beraberinde genellikle kötü çevre koşulları ve sağlık sorunlarını getiriyor. Bu bağlantıları ele almak, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir Avrupa'ya yönelik entegre bir yaklaşımın parçası olmalıdır.'

Önemli bulgular

  • AB'de her yıl neden olduğu 400.000'den fazla erken ölümle hava kirliliği, Avrupa'nın sağlığa yönelik en büyük çevresel tehdidi olmaya devam ediyor. Gürültü kirliliği ikinci sırada gelmekte ve 12.000 erken ölüme katkıda bulunmaktadır, bunların ardından iklim değişikliğinin etkileri, özellikle ısı dalgaları gelmektedir.
  • Kirlilik ve iklim değişikliği yükü, Avrupa'nın doğusu ve batısındaki ülkeler arasında belirgin farklılıklarla, Avrupa genelinde değişiklik göstermektedir. Ülke geneli ölümlerde çevrenin etkisi açısından en yüksek oran (% 27) Bosna Hersek'te ve en düşük oran % 9 ile İzlanda ve Norveç'tedir.
  • Sosyal açıdan mahrumiyet yaşayan topluluklar tipik olarak yoksulluk, düşük kaliteli çevre ve kötü sağlık yükünden oluşan üçlü sorunla mücadele etmektedir. Yoksul topluluklar genellikle daha yüksek düzeyde kirlilik ve gürültüye ve yüksek sıcaklıklara maruz kalırken, önceden var olan sağlık koşulları çevresel sağlık tehlikelerine karşı savunmasızlığı artırmaktadır. Avrupa'da en savunmasız durumda olanların çevre koşullarını iyileştirmek için hedefe yönelik önlemlere ihtiyaç bulunmaktadır.
  • İnsanlar herhangi bir zamanda bir araya gelen ve bazı durumlarda birlikte hareket ederek sağlığı etkileyen hava, su ve gürültü kirliliği ve kimyasallar dahil olmak üzere birden fazla riske maruz kalmaktadır. Avrupa şehirleri bu çoklu tehditlere karşı özellikle savunmasız iken, aynı zamanda yeşil ve mavi alanlara daha az erişime sahiptir.
  • Devam eden araştırmalar, mevcut COVID-19 salgını ile çevresel boyutlar arasındaki bağlantıları araştırmaktadır. COVID-19'a neden olan virüsün, artan tüketimin doğal sistemlerimiz üzerinde neden olduğu baskının öngörülemeyen bir sonucu olarak, hayvanlardan insanlara "türleri atladığı" düşünülüyor. COVID-19'un topluluklar üzerindeki etkisi ile ilgili olarak, erken kanıtlar hava kirliliği ve yoksulluğun daha yüksek ölüm oranlarıyla bağlantılı olabileceğini göstermektedir. Rapordaki ilk değerlendirmeye göre, bu etkileşimleri açıklığa kavuşturmak için hala daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Politikaların daha iyi biçimde entegrasyonu, daha fazla yeşil, mavi alan çözümün temel parçası

Rapor, çevresel risklerle mücadele etmek, en savunmasızları korumak ve doğanın sağlık ve refahı desteklemek için sağladığı faydaları tam olarak gerçekleştirmek üzere çevre ve sağlık politikalarına entegre bir yaklaşımın gerekli olduğunu vurguluyor.

Sağlıklı bir doğa, toplum sağlığının sağlanması, hastalıkların azaltılması ve sağlık ve refahın geliştirilmesi için kilit öneme sahip bir mekanizmadır. Yeşil çözümler sağlık, toplum ve çevre için üçlü bir kazanç sağlar. Kentsel alanlarda bulunan kaliteli yeşil ve mavi alanlar, sağlık ve refahı destekler, fiziksel aktivite, rahatlama ve sosyal entegrasyon için mekanlar sunar ve yoksul topluluklar için büyük faydalar sağlar. Yeşil ve mavi alanlar, sıcak hava dalgaları sırasında şehirleri soğutur, sel sularını azaltır, gürültü kirliliğini azaltır ve kentsel biyoçeşitliliği destekler. COVID-19 pandemisi sırasında, birçok yorumcu, özellikle kentsel alanlarda yeşil ve mavi alanlara erişimin sağladığı noktalarda zihinsel sağlık ve esenliğe sağladığı faydalara takdirle yeniden dikkat çekti.

AB içinde, Avrupa Yeşil Anlaşması, Avrupa politika gündeminde kritik bir yön belirleyici değişikliği temsil etmekte ve insanların sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirmek, doğaya özen göstermek ve kimseyi geride bırakmamak için sürdürülebilir ve kapsayıcı bir strateji ortaya koymaktadır.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage