sonraki
önceki
öğeler

HelpCenter FAQ

Yenilenebilir enerji AB'nin iklim ve enerji hedeflerine ulaşmamıza nasıl yardımcı oluyor?

HelpCenter FAQ

Avrupa enerji sistemi, AB ekonomisini karbon nötr bir geleceğe ve kaynakların sürdürülebilir ve verimli kullanımına yönlendirmek için hızlı değişimler geçirmektedir. Yenilenebilir enerji bu dönüşümün bir aracıdır. AB'nin nihai tüketiminde yenilenebilir enerjinin payını iki katına çıkarma çabaları sonuç vermiştir. Kullanılan fosil yakıtların miktarı ve bunlarla ilişkili sera gazı emisyonları önemli ölçüde azaltılmıştır. Yenilenebilir enerji, kükürt dioksit gibi belirli hava kirleticilerinin azalmasına katkıda dabulunsa, sonuçların hepsi olumlu değildir. Örneğin, biyokütle yakımının 2005 yılından bu yana önemli ölçüde arttığı ülkelerde, partikül madde gibi belirli hava kirleticilerinin emisyonları da artmıştır. 

Daha fazla bilgi için Avrupa'da yenilenebilir enerji: iklim hedefleri için çok önemli, ancak hava kirliliğine de dikkat edilmesi gerekiyor başlıklı bilgilendirme yazımızı inceleyebilirsiniz. Yenilenebilir enerji raporu; elektrik, ısıtma-soğutma ve ulaşım için çeşitli yenilenebilir enerji teknolojilerindeki  son eğilimleri ülke bazında göstermektedir. Buna ek olarak yenilenebilir enerji etki panosu, yenilenebilir enerji tüketiminin fosil yakıt kullanımı, sera gazı emisyonları ve hava kirliliği üzerindeki etkisine ilişkin 2005 yılından bu yana tahminler sunmaktadır.

Permalinks

Etiketler

kategorileri:
kategorileri: Enerji
Belge İşlemleri