sonraki
önceki
öğeler

HelpCenter FAQ

Biyoçeşitlilik nedir ve korunması neden önemlidir?

HelpCenter FAQ

Biyoçeşitlilik genel olarak dünyada yaşayan milyarlarca benzersiz canlı organizmayı ve aralarındaki etkileşimleri ifade etmektedir. Bunlar yaşamımızın hayati unsurlarını temsil etmekle  birlikte, sürekli tehdit altındadır. Biyoçeşitlilik üzerindeki ana baskılar; arazi kullanımındaki değişiklikler (ör. ormanların yok edilmesi, yoğun monokültür, kentleşme), avlanma ve aşırı balıkçılık, iklim değişikliği, kirlilik ve istilacı yabancı türlerdir. 

Biyoçeşitliliğin korunması yalnızca özünde var olan değeri nedeniyle değil aynı zamanda bize temiz hava, içilebilir su, kaliteli toprak ve mahsul tozlaşması sağladığı için çok önemlidir. İklim değişikliğiyle mücadelemize ve buna uyum sağlamamıza yardımcı olmakta ve doğal tehlikelerin etkisini azaltmayı sağlamaktadır. Bu nedenle biyoçeşitlilikteki düşüş; toplum, ekonomi ve insan sağlığı için çok önemli sonuçlar doğuracaktır. 

Avrupa Doğa Bilgi Sistemi (EUNIS) canlı türleri, habitat türleri ve belirlenen alanlar hakkında temel veriler sağlamaktadır. 

Daha fazla bilgi için  başvurun: Système d’information européen sur la biodiversité (BISE).

Permalinks

Etiketler

Belge İşlemleri