sonraki
önceki
öğeler

Article

Değişimi geçiş sürecine dönüştürmek

Dili değiştir
Article Yayınlandı 26.11.2013 Son değiştirilme 11.05.2021
Photo: © Gülcin Karadeniz
Sürekli değişmekte olan bir dünyada yaşıyoruz. 2050 yılına kadar küresel sürdürülebilirliği sağlamak için, süre gelen bu değişimleri nasıl yönlendirebiliriz? Ekonomi ile çevre, kısa vade ile uzun vade arasındaki dengeleri nasıl sağlayabiliriz? Cevap, sürdürülebilir olmayan sistemlere kendimizi bağlamadan geçiş sürecini nasıl yönettiğimize bağlıdır.

Toplumlarımız iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin kaybı ve doğal kaynakların tüketilmesi gibi çevreyle ilişkili büyük risklerle karşı karşıyadır. Ayrıca, pek çok çevre sorununun toplumsal ve ekonomik sistemlerimizle bağlantılı olduğunu ve bu sistemlerden kaynaklandığını görebiliriz. Örneğin, hava kirliliği yalnızca insan sağlığını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda iklim değişikliğini ve ekosistemlerin direncini de etkileyen bir faktördür. Bununla mücadele etmek için, gıda, ulaşım ve enerji sistemlerimize ek olarak hava kirliliğinin küresel boyutunu da incelemeliyiz.

Bu tür sistemsel zorlukların kapsamlı müdahaleler ve uzun vadeli taahhütler gerektirdiği açıktır. Avrupa'nın düşük karbonlu topluma geçişini yönlendirmek için bazı tasarılar halihazırda yapım aşamasındadır. Avrupa Birliği 7'nci Çevre Eylem Programı teklifinde, 2050 yılı için uzun vadeli vizyonunun odak noktasını düşük karbonlu toplum olarak belirlemiştir. Avrupa 2020 ve İklim ve Enerji paketi gibi diğer girişimler de, 2020 yılına kadar sürdürülebilir ekonomik büyüme, sera gazı emisyonlarında azalma, enerji verimliliğinde ve yenilenebilir enerjide artış gibi bir dizi hedef belirlemiştir.

Hedefleri çalışmalarımıza yansıtma

Avrupa Çevre Ajansı olarak, AB'nin uzun vadeli hedeflerini bütünüyle destekliyoruz ve yeni çok yıllık programımızda (2014-2018) bu hedefleri başarmak için mümkün olan en yüksek desteği sağlayacağız.

Çevre gözlem ve bilgi ağımız (Eionet) sayesinde, bu toplumsal ve ekonomik geçişlerin çevresel etkilerini analiz etmek için benzersiz bir konuma sahibiz. Çalışmalarımız, üye ülkelerimiz ve ağlarımız tarafından bildirilen verileri derlemeye ve değerlendirmeye dayalıdır. Ayrıca, daha geniş kapsamlı sistemsel zorlukların yanı sıra Avrupa trendlerini ve küresel eğilimleri de inceliyoruz.

Yeni planlama dönemi süresince, paydaşlarımız için yüksek kaliteli bilgi sağlamayı amaçlayan bu temel faaliyetleri güçlendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca, ortaya çıkan sorunları tanımlama ve bunları mevcut politika yörüngeleriyle bağdaştırma kapasitemizi geliştireceğiz.

Açıkça görüldüğü üzere bu hedefler yalnızca, bilgiyi üye ülkelerimizle, paydaşlarımızla ve veri sağlama alanındaki kurumsal ortaklarımızla birlikte oluşturmak için işbirliğimizi, diyalogumuzu ve kapasitemizi güçlendirerek gerçekleştirilebilir.

Bu bilgiyi politika belirleyicilere ve kilit paydaşlara aktararak, devam eden değişimlere yön vermeye ve bu değişimleri düşük karbonlu, kaynakları verimli kullanan ve dirençli bir topluma geçiş sürecine dönüştürmeye yardımcı olmayı umut ediyoruz.

Önümüzdeki zorluklar

Avrupa düzeyinde, önümüzdeki zorluklardan biri, politikalarımızı gittikçe daha etkili hale getirmek ve daha iyi uygulanmalarını sağlamaktır. Diğer bir zorluk da, uzun vadede sürdürülebilir olmayan ulaşım, enerji, barınma ve gıda sistemlerine kendimizi bağlamaktan kaçınmaktır. Farklı geçiş yollarının potansiyel etkilerini değerlendirmek, bu süreçte rotamızı gerekirse yeniden düzenlememize imkan verecektir. Bu zorlukların her ikisi için de sağlam bir bilgi tabanı elzemdir.

Aynı durum kurumsal düzeyde de geçerlidir. Yirmi yıllık deneyime dayanarak, dahili yapıları paydaşlarımızın ihtiyaçlarıyla uyumlu olacak ve bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapılandırmaya ve gerekirse düzenlemeye devam etmeliyiz. Çevresel bilgi oluşturmak ve iletmek için kullandığımız araçlar, aynı zamanda gerekli bilgiyi gerektiğinde sunmak üzere daima hazır olmamızı sağlamak için gittikçe daha güvenilir, esnek ve yenilikçi olmak zorundadır.

Hans BRUYNINCKX

Hans BRUYNINCKX
İcra Direktörü

Bu baş makale, Ekim 2013 tarihli AÇA bülteninin 2013/1 sayısında yayınlanmıştır.


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Etiketler

kategorileri: societal changes, transitions
Belge İşlemleri