sonraki
önceki
öğeler

Makaleler

Dili değiştir
Makaleler
Menu
Grönland’teki Atıklar

Yoğun nüfuslu şehirlerden uzak yerleşim alanlarına kadar yaşam olan her yerde atık üretiyoruz. Gıda artıkları, elektronik atıklar, piller, kağıt, plastik şişeler, giysiler, eski mobilyalar... tüm bunların bertaraf edilmesi gerekiyor. Bunlardan bazıları tekrar kullanılıyor veya geri dönüştürülüyor, bazıları ise enerji üretmek üzere yakılıyor veya katı atık depolama alanlarına atılıyor. Her koşulda ve durumda işe yarayacak tek bir atık yönetimi yöntemi bulunmuyor. Atık yönetiminin nasıl yapılması gerektiği, yerel koşullara göre değişiyor. Nihayetinde, atıklar yerel bir sorun olarak başlıyor. Dağınık nüfusuna, yerleşim yerleri arasındaki uzak mesafelere ve yeterli olmayan yol altyapısına rağmen Grönland hükümetinin, ülkenin atık sorununa nasıl yaklaştığını görelim.

Daha fazla okuyun

Sürdürülebilirliğe ilişkin bir Avrupalı görüşü

AB politika üreticileri, bir seri mevzuat önlemiyle Avrupa’yı daha ‘kaynak verimli’ bir yer haline getirmeyi hedefliyorlar. Avrupa peki ekonomi ile doğa arasındaki dengeyi nasıl sağlayacak? Rio+20 konferansı kapsamında sürdürülebilirlik, AB ve gelişmekte olan dünya için ne anlama geliyor? İşte size bir görüş açısı.

Daha fazla okuyun

Gıda atıkları

Gıda atıkları

21.06.2012

Dünya genelinde üretilen gıda maddelerinin yaklaşık üçte biri zayi oluyor veya çöpe gidiyor. Dünyada bir milyardan fazla insan yatağa aç giriyorken, neler yapılabileceğini sormamak imkansız. Gıda atıkları yalnızca açlığın yok edilmesi için kaçırılan bir fırsat değil. Aynı zamanda, toprak, su, enerji ve işçilik gibi diğer kaynakların da büyük ölçüde kaybedilmesi anlamına geliyor.

Daha fazla okuyun

Fiyatı ‘doğru’ biçebiliyor muyuz?

Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunun ekonomisi, vatandaşlarını yoksulluktan kurtarmak için doğal kaynaklarını kullanmaya dayanıyor. Bu da bu ülkelerin dayalı oldukları doğal sistemlere hasar verilmesi riskini beraberinde getiriyor. Kısa vadeli çözümlerde çoğunlukla toplumun uzun vadedeki refahı düşünülmüyor. Hükümetler, piyasaların doğa hizmetleri için ‘doğru’ fiyatı belirlemesine yardımcı olarak ekonomik tercihleri etkileyebilir mi? Burada Burkina Faso için pamuk üretiminde kullanılan suyun ne anlama geldiğini mercek altına alıyoruz.

Daha fazla okuyun

Madenden çöplüğe ve ötesine

Tükettiğimiz ve ürettiğimiz neredeyse her şeyin çevre üzerinde bir etkisi var. Her gün satın alacağımız belirli mal veya hizmetler arasından seçim yaparken, çoğu zaman bunların çevre üzerindeki ‘ayak izlerini’ dikkate almıyoruz. Ürünlerin raf fiyatları çoğu zaman gerçek maliyetlerini dahi yansıtmıyor. Bütün bunlara rağmen, tüketimimizi ve üretimimizi daha yeşil bir hale getirmek için yapabileceğimiz çok şey var.

Daha fazla okuyun

Sürdürülebilirlikle kar edilebilir mi?

Küçük şirketlerden çok uluslu şirketlere kadar birçok şirket pazar payını korumak veya arttırmak için yollar arıyor. Küresel rekabetin zorlu olduğu koşullarda sürdürülebilirliğin benimsenmesi sadece kurumsal imajın daha ‘yeşil hale’ getirilmesi veya üretim maliyetlerinin kesilmesi anlamına gelmez. Yeni ticaret alanlarının kapısını da aralayabilir.

Daha fazla okuyun

Yeşil ekonomiye doğru

Birçok insan 2011 yılını mali çalkantılar, Japonya’daki deprem, tsunami ve nükleer felaket, bazı Avrupa ülkelerinin iflasın eşiğine gelişi, Arap Baharı, Occupy Wall Street hareketi ve İspanyolların Indignados hareketi gibi toplumsal başkaldırıların yılı olarak hatırlayacaktır. Ancak içimizden çok azımız, yine aynı yılı bilim insanlarının gezegenimizde yaşayan 18 000 yeni canlı türü keşfettiği yıl olarak anımsayacaktır. Yok olduğu açıklanan bir canlı türünün adını bilenlerin sayısı ise parmakla sayılacak kadar azdır.

Daha fazla okuyun

Kentleşen dünya

Kentleşen dünya

01.07.2011

Bunu biliyor muydunuz? Bir şehir kendi sınırlarının dışında geniş bir alanı etkiler. Söz gelimi, tek başına Londra’nın taleplerini karşılamak ve atıkları ile emisyonlarından kurtulmak için kendi coğrafi alanının neredeyse 300 katı bir alana ihtiyaç duyduğu düşünülmektedir. SOER 2010

Daha fazla okuyun

Sürdürülemez Tük etim

Anahtar mesaj: Tüketimin çevreyi olumsuz etkilemesi ve kaynakların aşırı kullanımına yol açmasının başlıca sebeplerinden biri çevresel bozulma ile kaynak degradasyonunun topluma olan maliyetlerinin mal ve hizmetlerin fiyatlarında tam olarak yansıtılmamasıdır. Pek çok ürün, çevreye, ekosistemlere veya insan sağlığına zarar vermelerine rağmen, ucuzdur. SOER 2010

Daha fazla okuyun

Tabiatın zenginliklerini paylaşmak

AB27’de 2007’de tüketilen 8,2 milyar ton maddenin % 52’sine madenler, % 23’üne fosil yakıtlar, % 21’ine biyokütle ve % 4’üne metaller karşılık geliyordu. SOER 2010

Daha fazla okuyun

Değişmekte olan bir iklimde sağlık

Ağustos 2007’de İtalya’da yerel sağlık makamları, bir nehirle ayrılan iki küçük köy olan Castiglione di Cervia ile Castiglione di Ravenna’da sıra dışı bir hastalığın söz konusu olduğu yüksek sayıda vaka tespit ettiler. Bu hastalıktan neredeyse 200 kişi etkilendi ve yaşlı bir adam da öldü (Angelini vd., 2007).

Daha fazla okuyun

Görgü tanığı: Chance adlı çocuk

Bisie bölgenin en büyük madeni. Yoğun bir ormanlık alanın yaklaşık 90 kilometre içerisinde yer alıyor ve yerin 100 metre altına iniyor. Madenler genellikle yerdeki küçük bir delikten ibaret oluyor. Her madeni düzinelerce erkek ve çocuk dolduruyor ve koşullar korkunç.

Daha fazla okuyun

Birbirine bağlı bir dünyada yaşamak

‘Gezegenimizde bu yaşam tarzlarını paylaşan diğer milyarlarca kişinin meşru arzuları bir yana… sadece 500 milyon Avrupalının istekleri ve yaşam tarzları toplamının bütün ağırlığı daha fazla… Avrupalı tüketicilerin davranışını değiştirmemiz gerekiyor. İnsanları bilinçlendirmek ve alışkanlıklarını etkilemeye çalışmak.’ Janez Potočnik, Avrupa Birliği Çevre Komiseri (Mart 2010)

Daha fazla okuyun

OrMan Yılı: İnSanlar İÇİn OrManları KutluYOruZ

1,6 milyar kişi geçimini ormanlardan sağlamaktadır. Ormanlar tüm dünyada 300 milyon kişiye ev sahipliği yapmaktadır.

Daha fazla okuyun

Birbirine bağlı bir dünyada karmaşık sorunlar

AÇA’nın en önemli raporu SOER 2010’da varılan başlıca sonuçlardan biri şöyle özetlenebilir: ‘çevresel sorunlar karmaşıktır ve birbirinden ayrı olarak düşünülemez’.

Daha fazla okuyun

Toprak

Toprak

22.03.2010

Unutulan kaynak

Daha fazla okuyun

Kentler

Kentler

22.03.2010

Kent alanlarından kent ekosistemlerine

Daha fazla okuyun

Denizler

Denizler

22.03.2010

Deniz biyoçeşitliliği tehdit altında

Daha fazla okuyun

Permalinks

Belge İşlemleri