sonraki
önceki
öğeler

Yönetişim

Gelecek beş yıla yönelik planlarımızın ana hatlarını ortaya çıkarmak için Çok yıllık iş programımızı oluşturduk. İş programı toplanmakta olan çevresel verilerin daha geniş kullanımını dikkate alarak bugün  ve gelecekte ihtiyaç duyulabilecek  bilgiler çerçevesindeşekillendirilmektedir. Çok yıllık iş programı Yıllık iş programları ve İletişim çerçevesi çok yıllık iş programına göre hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Yıllık raporlarımızda ilgili yıllarda yapılan işleri açıklarız.

EEA governanceYönetim Kurulu

AÇA Yönetim Kurulu her üye devletten iki temsilci, Komisyon'dan iki temsilci ve Avrupa Parlamentosu tarafından atanan iki bilim insanından oluşmaktadır. Yönetim kurulunun görevleri arasında çok yıllık çalışma programı, yıllık çalışma programları ve yıllık raporların kabul edilmesi, Yetkili Müdürün atanması ve bilimsel komitenin üyelerinin belirlenmesi bulunur. 

 

Büro

Büro, Genel Başkan, en çok beş başkan yardımcısı, bir Komisyon temsilcisi ve Avrupa Parlamentosu tarafından atanan üyelerden birinden oluşmaktadır. Büro'nun, Yönetim Kurulu'nun toplantıları arasında, Ajans'ın etkili bir şekilde çalışması için gerekli yönetim kararları alma yetkisi bulunmaktadır.

Yetkili Müdür

Yetkili Müdür yönetim kuruluna karşı programların uygulanması ve AÇA'nın günlük işlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Hans Bruyninckx 1 Haziran 2013 tarihinden itibaren Avrupa Çevre Ajansının Genel Müdürüdür. 1964 yılında Schoten, Belçika’da doğdu. Dr. Bruyninckx lisans ve yüksek lisans derecelerini Antwerp Üniversitesi ve Leuven Katolik Üniversitesi siyasal bilimlerde yaptı, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlaştı. Ayrıca Leuven Katolik Üniversitesi’nde gelişim çalışmaları ek programını da tamamladı.

Daha fazlasını okuyun

Üstdüzey  Yönetim Ekibi

Üstdüzey  Yönetim Ekibi, Genel Müdür,  Müşavir ve Daire Başkanlarından oluşmaktadır  ve AÇA’nın günlük faaliyetlerini yönetmek üzere  düzenli olarak toplanır.

Kurum personeli halkla ilişkilerinde "İyi İdari Davranış Kurallarına” uymalıdır. Söz konusu kurallar  Yönetim ve çıkar çatışmasının önlenmesi politikası ve  Yolsuzlukla mücadele stratejisinin parçasıdır. 

Daha fazlasını okuyun

Bilimsel Komite

Bilimsel Komite Yönetim Kurulu ile Yetkili Müdüre tavsiyede bulunur.  Üç ana görevi bulunmaktadır:

  • AÇA'nın çok yıllık ve yıllık çalışma programları hakkında görüş bildirmek;
  • Ajans'ın bilimsel personelinin işe alımı için Yetkili Müdüre görüş bildirmek;
  • Ajans'ın faaliyetiyle ilgili herhangi bilimsel bir hususta yönetim kurulu veya Yetkili Müdürün takdir edebileceği tavsiye ve/veya görüş bildirmek.

Daha fazlasını okuyun

Permalinks

Geographic coverage

Belge İşlemleri