sonraki
önceki
öğeler

Eionet Hakkında

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 15.03.2023
2 min read
Avrupa çevre bilgi ve gözlem ağı (Eionet), AÇA’nin üyeleri ve işbirliği halinde oldugu ülkelerin ortaklık ağıdır. AÇA, Eionet’in geliştirilmesinden ve faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumludur. Bunu yapmak için AÇA, genellikle ulusal çevre ajansları veya çevre bakanlıklarındaki ulusal odak noktaları (UON’lar) ile yakın çalışmaktadır. UON’lari, bircok kurumun dahil olduğu, ulusal ağları koordine etmekten sorumludur.

UON’lari, çevresel bilgilerle ilişkili olan ulusal kuruluşlardan ve diğer organlardan uzmanları bir araya getirerek, ulusal referans merkezi (URM’ler) ağlarının koordine edilmesinden sorumludur.

Çalışmalarına 1994 yılında başlayan Eionet, Avrupa için yüksek kalitede veri, bilgi ve değerlendirmeler sunan tanınmış ve güvenilir bir sağlayıcı haline gelmiştir.

Eionet kavramı aşağıdaki tanımlayıcı unsurları kapsamaktadır:

  • Farklı kademeler (ulusal, bölgesel, Avrupa’ya ait, uluslararası) arasindagüçlü kurumsal işbirliği ile birlikte koordinasyon birimi tarafından olanak saglanan sivil toplum ile ortaklıklar.
  • Anlaşmaya varılmış ortak içerik — veri, bilgi, göstergeler, analiz
  • Paylaşılan altyapı, standartlar ve araçlar.
Eionetconnects2012finalweb-TR

 

Üye ve işbirliği halinde oldugu ülkeler

AÇA’nın şu anda 32 üye ülkesi ve altı tane işbirliği halinde olduğu ülke bulunmaktadır. İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre ve Türkiye ile birlikte 27 Avrupa Birliği Üyesi Ülkeleri’ni kapsayan 32 üye ülke.

Şu altı Batı Balkan ülkesi, işbirliği halinde oldugu ülkelerdir: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Kosova [i]. Bu ülkelerle olan işbirliği faaliyetleri, Eionet’e entegre edilmekte ve Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı altında Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir.

AÇA ayrıca kendi üye ve işbirliği halinde olduğu ülkelerin haricinde uluslararası işbirliği ile ilgilenmektedir.

Birleşik Krallık'ın 31 Ocak 2020 itibarıyla AB'den çekilmesini müteakiben, Krallık AÇA’nın kurumsal ağları ve yönetişiminin bir parçası olmaktan çıkmıştır. Bunun yanı sıra, Birleşik Krallık, AÇA'nın yetki alanına giren toplantılara veya diğer koordinasyon süreçlerine de artık katılmamaktadır. Prensipte[1] Birleşik Krallık’ın, 31 Aralık 2020'deki geçiş döneminin sona ermesinin ardından, AB Çevre Mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek veya bilgi ve tavsiye sağlamak ya da muhafaza etmek için yasal bir yükümlülüğü de artık bulunmamaktadır.

UON’ler ve URM’lerin haricinde, Eionet şu anda aşağıdaki alanlarda 7 Avrupa konu merkezini (AKM’ler).

GraphCountriesandEIONET-TR

Daha fazla bilgi:

 

Permalinks

Geographic coverage

Belge İşlemleri