nästa
föregående
poster

Transport

Sjöfarten har och kommer även fortsättningsvis att ha en viktig roll i den globala och europeiska handeln och ekonomin. På senare år har sjöfartssektorn vidtagit betydande åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. I en tid då de globala sjöfartsvolymerna väntas öka visar nu en ny rapport för första gången hela omfattningen av sjötransportsektorn miljöpåverkan inom EU och utmaningarna för att uppnå hållbarhet.

Om man ser till utsläppen av växthusgaser är tåg generellt sett det miljövänligaste motordrivna färdmedlet för persontransporter i Europa, jämfört med flyg och bil. Det visar två transport- och miljöstudier som Europeiska miljöbyrån (EEA) offentliggör i dag.

Bläddra i katalogen

Dokumentåtgärder