Turism

Ändra språk
utgått
This page was archived on 2016-08-31 with reason: No more updates will be done

Turismen ger stora pengar. Det är en av de största näringsgrenarna i världen, och i flera regioner är det den enskilt största investerings- och sysselsättningskällan. Även om den inte förknippas med föroreningar på samma sätt som tillverkningsindustrin är den inte miljövänlig. Den orsakar betydande föroreningar och förbrukar stora mängder naturtillgångar. Europa är det främsta turistmålet i världen och står inför betydande utmaningar när det gäller att göra turistnäringen miljövänligare. Turismen skulle vara en av de största vinnarna om turistnäringen skulle satsa mer på hållbar utveckling, eftersom färre människor vill åka till en region där landsbygden fördärvats och stränderna förorenats av massturism. Mera

Key facts and messages

Bläddra i katalogen

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100