Buller, inledning

Ändra språk
Sida utgått Senast ändrad 2016-09-08
Topics: ,
This page was archived on 2016-09-08 with reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Ett stort antal européer drabbas av miljöbuller. Allmänheten uppfattar buller som ett av de största miljöproblemen. Det kan drabba människor både fysiskt och psykiskt och störa grundläggande aktiviteter som sömn, vila, studier och kommunikation. Det har länge varit känt att buller har negativa effekter på människors hälsa, men ny forskning visar att de uppstår vid lägre bullernivåer än man tidigare trott.
Dokumentåtgärder
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100