Kemikalier, inledning

Ändra språk
Sida utgått Senast ändrad 2016-09-02
This content has been archived on 2016-09-02, reason: A new version has been published

Människans påhittighet har resulterat i mer än 100 000 nya kemikalier – ämnen som aldrig tidigare har varit en del av jordens miljö.

Vissa ämnens farlighet har varit känd i många år, till exempel ämnen som innehåller tungmetaller och långlivade organiska föroreningar, medan man nyligen fått upp ögonen för andra. För det mesta vet vi helt enkelt inte hur dessa kemikalier påverkar miljön, om de ackumuleras, sprids eller omvandlas, och hur de påverkar levande organismer i olika koncentrationer.

Vi vet att utsläppen av flera kemikalier, som är kända för att vara farliga, har minskat, men det finns många områden där ämnenas koncentration i miljön fortfarande är för hög. Vi vet också att Europas kemiska industri växer snabbare än ekonomin i helhet, vilket ökar flödet av kemikalier i Europas ekonomi. Initiativ som syftar till att minska det här flödet måste omfatta hela kedjan: primärproducenterna i den kemiska industrin, alla industrisektorer, de enskilda konsumenterna, avfallshanteringssektorn med mera.

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100