nästa
föregående
poster

Press Release

Fyrtio års investeringar har gett bättre badvatten i Europa

Ändra språk
Press Release Publicerad 2016-05-20 Senast ändrad 2017-05-19
Photo: © Peter Kristensen
EU:s insatser för renare vatten vid våra badplatser inleddes för fyrtio år sedan, då man antog det första badvattendirektivet. Enligt årets badvattenrapport som släpps i dag uppfyllde 96 % av badplatserna i EU miniminormerna för vattenkvalitet under 2015. Badvattnet har hela tiden förbättrats tack vare lagstiftning och flera års investeringar i avloppsinfrastruktur och andra åtgärder för att minska föroreningarna.

Vår analys visar att badvattenkvaliteten har förbättrats avsevärt de senaste åren. Allt fler badplatser uppfyller inte bara minimikraven, utan får nu betyget ”utmärkt”. I en del städer kan man till och med bada i hamnen.

Europeiska miljöbyråns direktör Hans Bruyninckx

 

Årets badvattenrapport från Europeiska miljöbyrån och EU-kommissionen analyserar badvattnets kvalitet under 2015, vilket ger en fingervisning om var man kan bada säkert i sommar.

Rapporten sammanställer provtagningar vid över 21 000 badplatser i EU, Schweiz och Albanien och anger om det förekommer tarmbakterier från avloppsvatten eller boskap.

96 % av badplatserna uppfyllde minimikraven och 84 % uppfyllde de strängare kraven för betyget ”utmärkt”. Flera stora turistområden och städer som Blackpool, Köpenhamn och München börjar också se resultaten av sina investeringar i bättre avloppssystem och har fått renare vatten vid sina stränder, hamnområden och floder.

– Fyrtio års investeringar har gett resultat. Det visar att EU-lagstiftningen fungerar, förklarar Karmenu Vella, EU:s kommissionär för miljö, havsfrågor och fiske. Och det är ett utmärkt exempel på att även en starkt utvecklad ekonomi kan uppfylla höga miljönormer.

– Vår analys visar att badvattenkvaliteten har förbättrats avsevärt de senaste åren, säger Europeiska miljöbyråns direktör Hans Bruyninckx. Allt fler badplatser uppfyller inte bara minimikraven, utan får nu betyget ”utmärkt”. I en del städer kan man till och med bada i hamnen.

Badvattnet har hela tiden förbättrats. År 1991 uppfyllde 56 % av badplatserna de strängaste kraven. År 2015 hade andelen ökat till 87 %. Siffrorna bygger på årliga provtagningar vid nästan 9 600 badplatser.

Andra siffror

  • Mer än 90 % av badplatserna i åtta länder hade utmärkt vattenkvalitet 2015: Luxemburg (samtliga 11 badplatser), Cypern (99,1 % av badplatserna), Malta (97,7 %), Grekland (97,2 %), Kroatien (94,2 %), Italien (90,6 %), Tyskland (90,3 %) och Österrike (90,2 %).
  • Bara 385 badplatser i Europa hade dåligt badvatten i fjol. Andelen badplatser som klassificeras som ”dåliga” minskade från 1,9 % år 2014 till 1,6 % 2015.
  • Det högsta antalet badplatser med dålig vattenkvalitet konstaterades i Italien (95 badplatser, 1,7 %), Frankrike (95 badplatser, 2,8 %) och Spanien (58 badplatser, 2,6 %).
  • Andelen badplatser med utmärkt vattenkvalitet har ökat från 78 % år 2011 till 84 % år 2015.

  

Bakgrund

Förorenat badvatten är en folkhälsorisk: man kan bli sjuk om man badar i vatten som innehåller tarmbakterier. De främsta föroreningskällorna är vatten från avlopp och jordbruksmark. Problemet förvärras vid häftigt regn och översvämning då stora mängder förorenat vatten kan spolas ut i floder och hav. För fyrtio år sedan släpptes stora mängder okontrollerat eller orenat avloppsvatten ut i många av Europas sjöar och hav.

Badsäsongen 2015 var första gången som alla EU-länder kontrollerade sina badplatser enligt EU:s badvattendirektiv (2006/7/EG). Direktivet anger om vattenkvaliteten ska klassificeras som ”utmärkt”, ”bra”, ”tillfredsställande” eller ”dålig” beroende på hur mycket tarmbakterier som finns.

Badvattenrapporten kommer också att tas upp under #EUGreenWeek den 30 maj–3 juni 2016 som har temat ”Investeringar för en grönare framtid”.

Mer information

EU:s miljöbyrå har tagit fram en interaktiv karta där man kan se hur bra badplatserna är. Mer information, t.ex. landsrapporter och badvattendirektivet, finns på miljöbyråns och kommissionens webbsidor om badvatten.

 

Permalinks

Geographic coverage