nästa
föregående
poster

Infographic

Temperaturinversion håller kvar föroreningarna på marknivå

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-43-sv
Publicerad 2016-10-07 Senast ändrad 2020-11-23
Topics:
Föroreningar inträffar oftare under förhållanden med temperaturinversion. Under längre högtrycksperioder under vintermånaderna når solstrålarna ner till marken och värmer upp den. På natten innebär avsaknaden av ett molnskikt, att marken snabbare förlorar värme och att luften som är i kontakt med marken blir kallare. Den varmare luften stiger och fungerar som ett lock genom att hålla den kallare luften fången nära marken. Också föroreningar fångas, inklusive de från vägtrafiken, så att luftlagret närmast marken blir alltmer förorenat. Detta fortsätter tills de rådande väderleksförhållandena ändras.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:
Dokumentåtgärder