Hur mycket av vårt kommunala avfall återvinner vi?

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-6-sv
Publicerad 2015-03-12 Senast ändrad 2016-11-07
Mycket av det avfall som vi kastar bort kan återvinnas. Återvinning är bra för miljön eftersom avfallet inte hamnar i deponier utan blir till råvaror för nya produkter. Återvinning kan också främja innovation och skapa jobb.

Relaterat innehåll

Baserat på data

Related briefings

Relaterade nyheter och artiklar

Related publication

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentåtgärder