nästa
föregående
poster

Infographic

Hur kan vi minska och använda avfallet bättre?

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-19-sv
Publicerad 2015-03-12 Senast ändrad 2016-04-22
Det bästa sättet att minska miljöeffekterna av avfall är att förhindra att det ens uppstår. Många saker som vi kastar bort kan återanvändas och andra kan återvinnas som råvaror.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentåtgärder