Är vi redo för klimatförändringen?

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-29-sv
Publicerad 2015-10-15 Senast ändrad 2019-12-10
Klimatförändringen har en mängd olika konsekvenser för vår hälsa, våra ekosystem och vår ekonomi. Dessa konsekvenser kommer troligen att bli allvarligare under kommande decennier. Om de inte begränsas kan det leda till höga kostnader i form av ohälsa, negativa effekter på ekosystemen och skadad egendom och infrastruktur.

Relaterat innehåll

Related briefings

Relaterat innehåll

Relaterade nyheter och artiklar

Related publication

Temporal coverage

Dokumentåtgärder