nästa
föregående
poster
Europas avfallsströmmar

Europas avfallsströmmar

Sammanlagt genererades 2 500 miljoner ton avfall i EU-28 och Norge 2010. Här är en översikt över var avfallet kom ifrån och vad det bestod av.

Europas avfallsströmmar - Läs mer

Hur kan vi göra vår ekonomi cirkulär och resurseffektiv?

Hur kan vi göra vår ekonomi cirkulär och resurseffektiv?

För närvarande använder vi mer resurser än vad vår planet kan producera. Vi behöver minska den mängd avfall vi genererar och den mängd material vi utvinner.

Hur kan vi göra vår ekonomi cirkulär och resurseffektiv? - Läs mer

Hur kan vi minska och använda avfallet bättre?

Hur kan vi minska och använda avfallet bättre?

Det bästa sättet att minska miljöeffekterna av avfall är att förhindra att det ens uppstår. Många saker som vi kastar bort kan återanvändas och andra kan återvinnas som råvaror.

Hur kan vi minska och använda avfallet bättre? - Läs mer

Hur mycket av vårt kommunala avfall återvinner vi?

Hur mycket av vårt kommunala avfall återvinner vi?

Mycket av det avfall som vi kastar bort kan återvinnas. Återvinning är bra för miljön eftersom avfallet inte hamnar i deponier utan blir till råvaror för nya produkter. Återvinning kan också främja innovation och skapa jobb.

Hur mycket av vårt kommunala avfall återvinner vi? - Läs mer

Hur påverkas miljön av den mat vi köper och äter, eller inte äter?

Hur påverkas miljön av den mat vi köper och äter, eller inte äter?

Innan maten hamnar på våra tallrikar måste den produceras, beredas, paketeras, transporteras och distribueras. I varje steg förbrukas resurser och avfall och föroreningar genereras.

Hur påverkas miljön av den mat vi köper och äter, eller inte äter? - Läs mer

Vad beror matslöseriet i Europa på?

Vad beror matslöseriet i Europa på?

Ungefär en tredjedel av de livsmedel som produceras i världen förloras eller slösas bort. Livsmedelsslöseriet innebär en stor förlust av andra resurser som mark, vatten, energi och arbetskraft.

Vad beror matslöseriet i Europa på? - Läs mer

Vad finns det för samband mellan miljön och vårt välbefinnande och vår hälsa?

Vad finns det för samband mellan miljön och vårt välbefinnande och vår hälsa?

Naturresurser är nödvändiga för vår produktion och konsumtion, skapar välstånd och jobb, bidrar till vår livskvalitet och vårt välbefinnande. Men den höga nivån på resursförbrukningen undergräver ekosystemens kapacitet att tillgodose våra behov.

Vad finns det för samband mellan miljön och vårt välbefinnande och vår hälsa? - Läs mer

Var kommer det marina skräpet ifrån och vilka effekter har det?

Var kommer det marina skräpet ifrån och vilka effekter har det?

Allt mer skräp hamnar i världshaven och skadar ekosystemen, dödar djur och innebär en hälsorisk för människor. Lösningen är att förhindra avfall och hantera avfallet bättre på land.

Var kommer det marina skräpet ifrån och vilka effekter har det? - Läs mer

Permalinks

Dokumentåtgärder