nästa
föregående
poster

Infographic

Laddningstider för en 100 km lång bilresa

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-67-sv
Publicerad 2017-11-20 Senast ändrad 2017-11-22
Det finns olika sätt att ladda elfordon med kontaktladdning. På marknaden förekommer fyra olika typer av laddtekniker. Var och en av dem kan omfatta olika kombinationer av effektnivå från laddningsstationen (mätt i kW), typ av elektrisk ström som används (växelström, AC, eller likström, DC) och typ av kontakt. Laddningskällans effekt beror både på spänningen och den maximala strömnivån.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Dokumentåtgärder