Koldioxidutsläpp för olika fordon per drivmedel

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-66-sv
Publicerad 2017-11-20 Senast ändrad 2019-12-10
Eldrivna fordon är i allmänhet mycket mer energieffektiva än fordon som drivs med fossila bränslen. Beroende på hur elen produceras kan ökad användning av batteridrivna elbilar leda till betydligt lägre utsläpp av koldioxid och luftföroreningar i form av kväveoxider och småpartiklar, som har varit de viktigaste orsakerna till problem med luftkvaliteten i många av Europas städer.

Relaterat innehåll

Relaterat innehåll

Relaterade nyheter och artiklar

Related publication

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentåtgärder