nästa
föregående
poster

Infographic

Förhindra energiförluster

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-65-sv
Publicerad 2017-11-20 Senast ändrad 2017-11-22
Energieffektiviteten är viktig för den långsiktiga hållbarheten. En betydande del av energin går förlorad innan den når våra hem. Tekniska förbättringar, bättre isolerade byggnader, smarta elnät, standarder och märkningar för energieffektivitet och att vi börjar stänga av apparater när vi inte använder dem är några exempel på åtgärder som kan hjälpa oss att förhindra energiförluster.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Dokumentåtgärder