nästa
föregående
poster

Infographic

Energin och kampen mot klimatförändringarna

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-63-sv
Publicerad 2017-11-20 Senast ändrad 2023-03-21
Globalt utgör energianvändningen utan tvivel den största källan till utsläpp av växthusgaser med ursprung i mänsklig verksamhet. Omkring två tredjedelar av de globala utsläppen av växthusgaser är kopplade till förbränning av fossila bränslen för energi som ska användas till uppvärmning, el, transporter och industri. Parisavtalet sätter ett långsiktigt mål om att begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till väl under 2 °C relaterat till förindustriella nivåer, samtidigt som det siktar på att begränsa ökningen till 1,5 °C. Vetenskapliga studier visar att om vi vill öka våra möjligheter att begränsa den genomsnittliga temperaturökningen till 2 °C, får de globala utsläppen inte öka längre än till 2020 och därefter måste de börja sjunka. De globala utsläppen 2050 måste vara 40–70 procent lägre än 2010 och de måste sjunka till nära noll – eller under noll– år 2100.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Insorterad under
Insorterad under climate change, energy, renewables
Dokumentåtgärder