nästa
föregående
poster

Infographic

Energi i Europa: en lägesrapport

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-62-sv
Publicerad 2017-11-20 Senast ändrad 2023-03-21
Länderna i Europa förbrukar mindre energi än för 10 år sedan, främst på grund av ökad energieffektivitet. Europa är också mindre beroende av fossila bränslen på grund av energibesparingar ochpå grund av att den förnybara energins spridning har gått snabbare än förväntat. Vissa sektorer och länder fungerar som ett föredöme och visar vägen för andra. Trots en minskande andel fortsätter ändå fossila bränslen att vara den dominerande energikällan i Europa.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentåtgärder