Biobränslen i Europa

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-64-sv
Publicerad 2017-11-20 Senast ändrad 2019-12-10
Biobränslen är flytande eller gasformiga bränslen som producerats av biomassa, som i sin tur framställts av växter eller växtbaserade material. De fungerar som alternativ till fossila bränslen, i synnerhet inom transportsektorn.Första generationens biodrivmedel framställs av livsmedelsgrödor som majs, sockerrör och sojabönor. Andra generationens biodrivmedel produceras av råmaterial som i allmänhet inte kommer från livsmedelsgrödor och inte är lämpliga som mänsklig föda. Det kan bland annat röra sig om begagnad matolja och bioavfall från jordbruk och skogsbruk.

Relaterat innehåll

Relaterat innehåll

Relaterade nyheter och artiklar

Related publication

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentåtgärder
Insorterad under , ,