nästa
föregående
poster

Infographic

Biobränslen i Europa

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-64-sv
Publicerad 2017-11-20 Senast ändrad 2020-11-23
Biobränslen är flytande eller gasformiga bränslen som producerats av biomassa, som i sin tur framställts av växter eller växtbaserade material. De fungerar som alternativ till fossila bränslen, i synnerhet inom transportsektorn.Första generationens biodrivmedel framställs av livsmedelsgrödor som majs, sockerrör och sojabönor. Andra generationens biodrivmedel produceras av råmaterial som i allmänhet inte kommer från livsmedelsgrödor och inte är lämpliga som mänsklig föda. Det kan bland annat röra sig om begagnad matolja och bioavfall från jordbruk och skogsbruk.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Insorterad under
Insorterad under climate change, energy, biofuels
Dokumentåtgärder