nästa
föregående
poster
Bränsletyper och växthusgasutsläpp

Bränsletyper och växthusgasutsläpp

Efterfrågan på transporter hör nära samman med ekonomisk aktivitet: under tillväxtperioder går den ekonomiska produktionen upp och fler varor transporteras och fler människor reser. Transporternas inverkan på människors hälsa, miljön och klimatförändringarna hör nära samman med valet av bränsle. Rena alternativa bränslen, såsom el, finns redan och kan vara de lämpligaste ersättningarna för bensin och diesel. Resans längd spelar en viktig roll vid bestämningen av bränsletypens lämplighet.

Bränsletyper och växthusgasutsläpp - Läs mer

Bullerföroreningar i Europa

Bullerföroreningar i Europa

Bullerföroreningar är ett ökande miljöproblem och uppstår från flera olika källor. Bullrets oönskade effekter kan ses i de utsatta mänskliga populationernas välbefinnande, i djurlivets hälsotillstånd och fördelning, liksom i barnens förmåga att ta till sig kunskap i skolan.

Bullerföroreningar i Europa - Läs mer

EU har som mål att minska utsläppen av växthusgaser

EU har som mål att minska utsläppen av växthusgaser

Flera EU-mål har satts för att minska de europeiska transporternas miljöeffekter, bland annat deras växthusgaser. Transportsektorns mål ingår i EU:s totala mål att minska utsläppen av växthusgaser med 80–95 procent till 2050.

EU har som mål att minska utsläppen av växthusgaser - Läs mer

Fordonsutsläpp och effektivitet

Fordonsutsläpp och effektivitet

Vägtransporter som drivs av fossila bränslen är den viktigaste källan till transportrelaterade luftföroreningar. Varje fordon släpper ut föroreningar från flera olika källor.

Fordonsutsläpp och effektivitet - Läs mer

Luftföroreningsexponering i städer

Luftföroreningsexponering i städer

Många européer utsätts för skadliga luftföroreningsnivåer. Upp till 30 procent av européerna i städerna utsätts för luftföroreningsnivåer över EU:s luftkvalitetsnormer. Och omkring 98 procent av européerna i städerna utsätts för luftföroreningsnivåer som anses hälsofarliga enligt Världshälsoorganisationens striktaste riktlinjer.

Luftföroreningsexponering i städer - Läs mer

Temperaturinversion håller kvar föroreningarna på marknivå

Temperaturinversion håller kvar föroreningarna på marknivå

Föroreningar inträffar oftare under förhållanden med temperaturinversion. Under längre högtrycksperioder under vintermånaderna når solstrålarna ner till marken och värmer upp den. På natten innebär avsaknaden av ett molnskikt, att marken snabbare förlorar värme och att luften som är i kontakt med marken blir kallare. Den varmare luften stiger och fungerar som ett lock genom att hålla den kallare luften fången nära marken. Också föroreningar fångas, inklusive de från vägtrafiken, så att luftlagret närmast marken blir alltmer förorenat. Detta fortsätter tills de rådande väderleksförhållandena ändras.

Temperaturinversion håller kvar föroreningarna på marknivå - Läs mer

Permalinks

Geographic coverage

Taggar

Insorterad under
Insorterad under infographic, signals2016
Dokumentåtgärder