nästa
föregående
poster

Att leva i ett klimat i förändring

Miljösignaler 2015 handlar om klimatförändring. Vårt klimat håller på att förändras. De globala medeltemperaturerna ökar, havsnivåerna stiger, nederbördsmönstren förändras och extrema väderförhållanden blir allt vanligare och allt svårare. I en rad korta artiklar och intervjuer ger Miljösignaler 2015 en överblick över vad som orsakar klimatförändring och vad den innebär för människors hälsa, miljön och ekonomin.

Att leva i ett klimat i förändring - Läs mer

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Insorterad under
Insorterad under signals2015
Dokumentåtgärder