nästa
föregående
poster

EEA-källor

Externa källor

© Jonathan Díaz Marbá, Environment & Me /EEA

Environment & Me

Europeiska miljöbyrån inbjöd de europeiska medborgarna att dela med sig av sina tankar, farhågor och synpunkter i fototävlingen ”Environment & Me”. Miljöbyrån fick in över 800 foton som skildrade en personlig eller allmän berättelse om ett brett spektrum av miljöämnen. Ett urval av tävlingsbidragen används i Miljösignaler 2015 och Europas miljö — tillstånd och utblick 2015 (SOER 2015) samt i annat material från miljöbyrån.

Mer information om ”Environment & Me” finns på www.eea.europa.eu/competition
Besök vårt Flick’r-konto på www.flickr.com/photos/europeanenvironmentagency för att se alla finalbidragen.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Insorterad under
Insorterad under signals2015
Dokumentåtgärder