nästa
föregående
poster

Article

Ett porträtt av globala aerosoler

Ändra språk
Article Publicerad 2013-05-23 Senast ändrad 2023-03-21
Photo: © William Putman, NASA/Goddard
Afrikanskt stoft från Sahara är en av de naturliga källorna till partiklar i luften. Extremt torra och varma betingelser i Sahara skapar turbulens, som kan driva stoft uppåt till höjder på 4–5 km. Partiklar kan stanna kvar på dessa höjder i veckor eller månader och blåser ofta över Europa.

Havsskum är också en källa till partiklar och kan bidra med upp till 80 procent av partikelnivåerna i luften i vissa kustområden. Det består huvudsakligen av salt som piskas upp i luften av starka vindar.

Vulkanutbrott, till exempel på Island eller i Medelhavsområdet, kan också producera tillfälliga toppar av luftburna partiklar i Europa.

Skogs- och gräsbränder i Europa eldhärjar i genomsnitt nästan 600 000 hektar (ungefär 2,5 gånger Luxemburgs storlek) per år och är en betydande källa till luftföroreningar. Tyvärr anses nio av tio bränder direkt eller indirekt ha orsakats av människan, till exempel mordbrand, bortkastade cigaretter, lägereldar eller jordbrukare som bränner rester efter skörden.

En simulering av atmosfäriska partiklar och deras rörelse utförd av Nasa

Stoft (rött) lyfts från markytan. Havssalt (blått) virvlar inuti cykloner. Rök (grönt) stiger upp från eldar och svavelpartiklar (vitt) strömmar ut från vulkaner och utsläpp från fossila bränslen.

Detta porträtt av globala aerosoler togs fram genom en GEOS-5-simulering med en upplösning på 10 kilometer. Bild: William Putman, NASA/Goddard: www.nasa.gov/multimedia/imagegallery

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Taggar

Insorterad under
Insorterad under air quality, air pollution
Dokumentåtgärder