nästa
föregående
poster

Infographic

Luftföroreningarnas hälsoeffekter

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-12-sv
Publicerad 2014-06-13 Senast ändrad 2021-11-24
Luftföroreningar kan ha en allvarlig inverkan på människors hälsa. Barn och äldre är särskilt känsliga.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Dokumentåtgärder