Luftförorening inomhus

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-14-sv
Publicerad 2014-06-13 Senast ändrad 2016-04-22
Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus: hemma, på arbetsplatsen, i skolan och i butiker. Vissa luftföroreningar kan finnas i höga koncentrationer inomhus och kan utlösa hälsoproblem.

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentåtgärder
Insorterad under ,