nästa
föregående
poster

Infographic

Luftförorening inomhus

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-14-sv
Publicerad 2014-06-13 Senast ändrad 2019-12-10
Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus: hemma, på arbetsplatsen, i skolan och i butiker. Vissa luftföroreningar kan finnas i höga koncentrationer inomhus och kan utlösa hälsoproblem.
Insorterad under indoor pollution, health
Dokumentåtgärder