nästa
föregående
poster

Infographic

Källor till luftförorening i Europa

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-13-sv
Publicerad 2014-06-13 Senast ändrad 2020-11-23
Luftförorening är inte samma sak överallt. Olika föroreningar släpps ut i luften från en mängd olika källor, bland annat industri, transporter, jordbruk, avfallshantering och hushåll. Vissa luftföroreningar släpps också ut från naturliga källor.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Taggar

Insorterad under
Insorterad under air pollution sources
Dokumentåtgärder