nästa
föregående
poster
Fil Luftföroreningarnas hälsoeffekter — 2013-05-07
Luftföroreningarnas hälsoeffekter
Fil Källor till luftförorening i Europa — 2013-05-07
Källor till luftförorening i Europa
Fil Luftförorening inomhus — 2013-05-07
Luftförorening inomhus
Infographic Luftföroreningarnas hälsoeffekter — 2014-06-13
Luftföroreningar kan ha en allvarlig inverkan på människors hälsa. Barn och äldre är särskilt känsliga.
Infographic Källor till luftförorening i Europa — 2014-06-13
Luftförorening är inte samma sak överallt. Olika föroreningar släpps ut i luften från en mängd olika källor, bland annat industri, transporter, jordbruk, avfallshantering och hushåll. Vissa luftföroreningar släpps också ut från naturliga källor.
Infographic Luftförorening inomhus — 2014-06-13
Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus: hemma, på arbetsplatsen, i skolan och i butiker. Vissa luftföroreningar kan finnas i höga koncentrationer inomhus och kan utlösa hälsoproblem.

Permalinks

Dokumentåtgärder