nästa
föregående
poster

Intensifierad global konkurrens om knappa resurstillgångar

Viktigt budskap: Världens förråd av naturresurser håller redan på att minska. En större och rikare världsbefolkning med ökande konsumtionsbehov kommer att medföra ökad efterfrågan, bland annat på mat, vatten och energi. I framtiden kan ökande efterfrågan och minskande tillgång komma att intensifiera den globala konkurrensen om resurser.

SOER 2010: tematisk bedömning – konsumtion och miljö

Varför är resurser viktiga för dig?

Tillgång till resurser är viktigt för alla ekonomier. Eftersom Europa är relativt resursfattigt behöver vi importera resurser. Detta gäller särskilt om vi antar en fortsatt ökad efterfrågan på de resurser som behövs för att ta fram många av dagens avancerade teknologier.

Råvaror (till exempel mineral): Tilltagande knapphet på mineral och metaller kan få oss att börja använda källor som hittills har betraktats som oekonomiska. En utökad gruvdrift har dock miljökonsekvenser, bland annat förändringar av landskapet, förorening av vatten och generering av avfall. Mineralreserver av sämre kvalitet innebär att man exploaterar källor som är mindre energieffektiva.

Naturresurser (till exempel livsmedelsgrödor): En större och rikare befolkning år 2050 innebär en efterfrågan på jordbruksprodukter som är väsentligt större än i dag. Men detta kan få konsekvenser: förlust av naturliga ekosystem, försämrade ekosystemtjänster, bland annat kol- och vattenkretslopp, samt effekter på tillgången till mat och fiber.

Diagram 3: Förändrad jordbruksareal

Världens befolkning kan öka betydligt under de kommande decennierna, och matvanorna kan komma att förskjutas från spannmål till kött när välståndet ökar. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation kan efterfrågan på mat, foder och fibrer växa med 70 procent till 2050. Detta har betydande konsekvenser för markanvändningen och de naturliga ekosystemen.

Mer information: Globala megatrender: minskande naturresurstillgångar: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-theworld/megatrends

Förändrad jordbruksareal

Permalinks

Dokumentåtgärder