nästa
föregående
poster

Föroreningar från ökande kemikalieanvändning

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2016-06-03
För närvarande produceras de flesta kemikalier av industriländerna, men produktionen ökar mer än dubbelt så snabbt i Indien, Kina, Brasilien, Sydafrika och Indonesien. Deras ekonomiska andel av världens samlade kemikalieproduktion beräknas stiga till omkring 30 procent fram till 2020 och till nästan 40 procent 2030.

Varför är den ökande kemikalieanvändningen viktig för dig?

De potentiella konsekvenserna av globala föroreningstrender handlar bland annat om påverkan på människors hälsa och på ekosystemen. I Europa kan ohälsosamt dricks- och badvatten samt förorenad mat från både europeiska och importerade produkter innebära omedelbara risker. Den ökade importen av kemikalier som hel- eller halvfabrikat ingår också i riskbilden. I Europa är kväveproblemet särskilt påtagligt i Östersjön, där det ekologiska tillståndet redan är mycket dåligt.

Diagram 5: Produktion av kemikalier

Uppskattningsvis 70 000 till 100 000 kemiska ämnen produceras i stora volymer, över en miljon ton per år. OECD-länderna är de största producenterna av kemikalier, men produktionen ökar mer än dubbelt så snabbt i Indien, Kina, Brasilien, Sydafrika och Indonesien.

Mer information finns i Globala megatrender: ökande belastning av miljöföroreningar: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-theworld/megatrends

Produktion av kemikalier

Permalinks

Dokumentåtgärder