nästa
föregående
poster

Varför är den ökande kemikalieanvändningen viktig för dig?

De potentiella konsekvenserna av globala föroreningstrender handlar bland annat om påverkan på människors hälsa och på ekosystemen. I Europa kan ohälsosamt dricks- och badvatten samt förorenad mat från både europeiska och importerade produkter innebära omedelbara risker. Den ökade importen av kemikalier som hel- eller halvfabrikat ingår också i riskbilden. I Europa är kväveproblemet särskilt påtagligt i Östersjön, där det ekologiska tillståndet redan är mycket dåligt.

Diagram 5: Produktion av kemikalier

Uppskattningsvis 70 000 till 100 000 kemiska ämnen produceras i stora volymer, över en miljon ton per år. OECD-länderna är de största producenterna av kemikalier, men produktionen ökar mer än dubbelt så snabbt i Indien, Kina, Brasilien, Sydafrika och Indonesien.

Mer information finns i Globala megatrender: ökande belastning av miljöföroreningar: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-theworld/megatrends

Produktion av kemikalier

Permalinks

Dokumentåtgärder