nästa
föregående
poster

En ny global ordning

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2020-11-23
Det håller på att ske en maktförskjutning i världen. En ensam supermakt härskar inte längre och regionala maktblock blir allt viktigare både i ekonomin och i diplomatin. I takt med att det ömsesidiga beroendet i världen tilltar och den globala handeln växer kommer det att vara en fördel för Europa att öka sin resurseffektivitet och utveckla en kunskapsbaserad ekonomi. Framtida förskjutningar av den ekonomiska makten kan innebära att EU:s globala inflytande minskar. Att utforma en politik som effektivt företräder europeiska intressen på den internationella arenan är en växande utmaning i ljuset av de pågående förändringarna av globala styrmekanismer.

Varför är det globala maktskiftet viktigt för dig?

När länder växer snabbt vinner de ofta ekonomisk makt på grund av sina växande produktions- och konsumtionsmarknader. De kan utöva den makten i internationella förhandlingar om ekonomiska frågor som handelshinder och produktstandarder. Men de kan också använda inflytandet på andra områden, till exempel i miljöförhandlingar.

Resurserna som driver de nationella ekonomierna påverkar också den internationella maktbalansen. Att äga viktiga resurser kan i framtiden förbättra tillväxtekonomiernas konkurrenskraft och inflytande, särskilt med hänsyn till den ojämna fördelningen av resurser globalt. Man tror till exempel att över hälften av världens litiumtillgångar finns i Bolivia. Litium är en metall som för närvarande är oumbärlig i hybrid- och elbilar.

Den globala användningen av neodym, som är en viktig råvara för avancerad laserteknik, förväntas fyrdubblas under de närmaste 30 åren. Större mängder av grundämnet finns bara i Kina. Tillväxten inom relaterade branscher kommer därmed att vara helt beroende av Kina och dess produktionskapacitet. Det kommer i sin tur att få betydande konsekvenser både för stater som har sådana resurser och för ekonomier som är beroende av import.

Diagram 1: Ett urval råvaror

Varför är ökande global konkurrens om resurserna av betydelse för Europa? Tillgång till naturresurser är de facto en viktig faktor för Europas produktionsbas. Europa är relativt resursfattigt och vi måste importera mycket av de resurser vi behöver.

Mer information: Globala megatrender: intensifierad global konkurrens om resurser: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-theworld/megatrends

Ett urval råvaror

Permalinks

Dokumentåtgärder