nästa
föregående
poster

Ekonomisk tillväxt den viktigaste pådrivande faktorn för konsumtionen, inte befolkningstillväxten

Varför är den globala demografin viktig för dig?

Befolkningstillväxten påverkar de flesta globala megatrender. Stabiliseringen av jordens befolkning – som beräknas inträffa under andra hälften av det här århundradet – kommer inte att lösa världens problem, men kan bidra till insatserna för hållbar utveckling.

En växande befolkning leder till ökad naturresursförbrukning, miljöförstöring och förändrad markanvändning som till exempel urbanisering. Förändringar i de globala demografiska trenderna kommer att direkt påverka lokal miljö via klimatförändringar och resurskonsumtion.

I Europa kan migration från länder utanför regionens gränser i viss mån kompensera för den naturliga minskningen av den egna befolkningen och arbetskraften, men det kommer ändå att krävas betydande politiska åtgärder på regional och nationell nivå.

Föreställningen att överbefolkningen kommer att vara den främsta orsaken till global kris diskuteras. Det är inte så att det finns för många av oss på jorden, utan snarare att livsstilarna i det ökande antalet industriekonomier kräver mer resurser än planeten kan producera. I allt fler regioner påverkas användningen av naturresurser mer av den ekonomiska tillväxten än av befolkningstillväxten.

Diagram 4: Förändringar av medelklassens konsumtion

En större medelklass 2050 kommer att innebära större köpkraft I den här studien definieras medelklass av konsumtionsnivå: Medelklassen är den grupp av hushåll som gör av med mellan 10 och 100 US-dollar per dag uttryckt i köpkraftsparitet.

En fullständig referenslista finns på: Globala megatrender: att leva i en urbaniserad värld: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-theworld/megatrends

Förändringar av medelklassens konsumtion

Permalinks

Dokumentåtgärder