nästa
föregående
poster

Att leva i en urbaniserad värld

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2016-06-03
En alltmer urbaniserad värld kommer troligen att innebära ökande konsumtion och ökat välstånd för många. Men det innebär också ökad fattigdom för de underprivilegierade i städerna. Dåliga levnadsförhållanden i städerna och därmed förknippade miljö- och hälsorisker, kan komma att påverka alla områden i världen, även Europa.

Varför är urbanisering viktig för dig?

Utformningen och styret av stadsområden, särskilt i sydöstra Asien kommer att ha stor inverkan på utsläppen av växthusgaser och resursefterfrågan. När en stad väl har byggts kan det vara svårt att ändra den i grunden. Invånarna anpassar sig till förutsättningarna och deras beteende kan vara svåra att förändra. På många ställen i utvecklingsvärlden riskerar städerna att bli fast i energi- och resursintensiva modeller för stadsutveckling under många årtionden framåt.

Förändringar i urbanisering och konsumtionsmönster kommer, i vår sammankopplade värld, främst att påverka Europa indirekt. Konsekvenserna kan vara förändringar av de europeiska markanvändningsmönstren på grund av hårdare konkurrens om resurser och hotet om att sjukdomar ska utvecklas och spridas globalt.

En allt mer urbaniserad värld kommer sannlikt att innebära ökad konsumtion och ökat välstånd för många. Men utvecklingen betyder också ökad fattigdom för underpriviligierade grupper i städerna. Dåliga levnadsförhållanden i städer, med åtföljande risker för hälsa och miljö, kan i sin tur påverka alla delar av världen.

Diagram 6: Urbana trender

För första gången i historien bor över 50 procent av världens befolkning i tätbebyggda områden. År 2050 kommer troligen ungefär 70 procent av jordens befolkning att vara stadsbor (UNDESA, 2010). Demografer uppskattar att Asien kommer att vara hem för över 50 procent av jordens befolkning 2050.

Mer information finns i Globala megatrender: att leva i en urban värld: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-theworld/megatrends

Urbana trender

Permalinks

Dokumentåtgärder