nästa
föregående
poster
Upp en nivå
 • Dines Mikaelsen från Tasilaaq, en by på ön Amassalik på Grönlands östkust, har lagt märke till tecken på uppvärmningen. "För fem år sedan fanns det inga flugor på norra Grönland. Nu finns de där. Och hit kommer flugorna en månad tidigare än de brukade", säger Dines. Click to view full-size image… 1.2 MB
 • En annan följd av ekosystemens förändring är hotet mot jakten på havslevande djur, som är central för Grönlands inhemska inuitkultur. Click to view full-size image… 998.0 KB
 • Dines säger att antalet jägare i Tasilaaq har minskat till mindre än hälften under de senaste åren. Han menar att det delvis beror på vinterisens oförutsägbarhet, men också på förändringar av sälpopulationen och på att globaliseringen gör att människor hittar nya utkomstmöjligheter. Click to view full-size image… 946.0 KB
 • Dines är en inuitjägare som har blivit tvungen att bredda sin verksamhet. Nu tar han med sig turistgrupper när han ger sig ut på jakt. Click to view full-size image… 977.8 KB
 • På tredje skottet dödar Dines en säl. Turisterna är lite chockade, trots att de kom för att se jakten. Click to view full-size image… 1.1 MB
 • Inuiterna skjuter inte för nöjes skull. Hela sälen används: skinnen till kläder, fettet till matlagning och som smörjmedel och köttet som föda för människor och hundar. Click to view full-size image… 899.6 KB
 • I takt med att sjövägarna öppnas ökar antalet kryssningsfartyg för varje år som går. Turisterna kommer för att delta i jaktturer med ledsagare under vår och sommar, och under höst- och vintermånaderna tar lokalbefolkningen med dem på slädturer med hund och på isfiske. Click to view full-size image… 1.1 MB
 • Troligen kommer många andra ekonomiska verksamheter att öka i Arktis i takt med att isen drar sig tillbaka. Människor kommer att kunna fiska längre norrut, olje- och gasfyndigheter kommer att exploateras och interkontinentala varutransporter kommer att bli möjliga tack vare mer öppet vatten och tunnare is. Click to view full-size image… 834.0 KB
 • De inhemska befolkningarna i Arktis är några av de första i världen som upplever de verkliga följderna av klimatets förändring och som får anpassa sin livsstil och kultur därefter. Det är en betydande utmaning att balansera de ekonomiska fördelarna med ett varmare Arktis mot riskerna. Click to view full-size image… 1.0 MB
 • Livet i Arktis förändras. Under de senaste 50 åren har temperaturen stigit dubbelt så mycket som genomsnittet för hela världen. Den högre temperaturen har smält glaciärer och öppnat nya sjövägar. Click to view full-size image… 1.1 MB
 • Arktis smältande is är ett överhängande problem, eftersom Nord- och Sydpolen är viktiga för avkylningen av världens klimat. Om temperaturen fortsätter öka i den takt som prognoserna säger kommer det att få stora konsekvenser för oss. Click to view full-size image… 980.7 KB
 • 2007 var sommarisens volym mindre än hälften så stor som 2003. Äldre, tjockare och stabilare havsis försvinner, och det arktiska ekosystemets känsliga väv har redan påverkats. Click to view full-size image… 336.6 KB

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentåtgärder