nästa
föregående
poster
Upp en nivå
 • Jordbruket spelar en viktig roll för vår anpassning till klimatets förändring. Lågintensivt jordbruk respekterar och skyddar den biologiska mångfalden samt minskar vårt koldioxidavtryck. Dessutom öppnar det nya affärsmöjligheter i takt med att konsumenterna börjar intressera sig för "långsam mat" och ekologiska livsmedel. Click to view full-size image… 1.3 MB
 • På den familjeägda egendomen La Vialla i Toscana i Italien produceras över 60 olika ekologiska livsmedel, bland annat vin, olivolja, ost, tomater och pasta. Mångfald är en bärande princip för det jordbruk som bedrivs här. Click to view full-size image… 686.1 KB
 • Bröderna Lo Franco har planerat varje element i sin produktionskedja med tanke på miljön, från markberedning till paketering av produkterna. De 600 hektaren mark brukas utan konstgödsel och bekämpningsmedel. Click to view full-size image… 684.1 KB
 • Jord är en resurs vi ofta tar för given, i själv verket är den är central för den biologiska mångfalden, för jordbruket och för vår förmåga att både stå emot och anpassa oss till klimatets förändring. Jordarna i EU innehåller över 70 miljarder ton organiskt kol, vilket motsvarar omkring 7 % av den sammanlagda globala kolbudgeten. Click to view full-size image… 3.9 MB
 • "På La Vialla använder vi växelbruk för att hålla jorden frisk", säger Antonio Lo Franco. "Och genom att vi berikar jorden med naturgödsel och andra organiska produkter fixeras kol i marken i stället för att avges till atmosfären." Click to view full-size image… 1.1 MB
 • Bröderna menar att miljövänliga jordbruksmetoder kommer att ha avgörande betydelse i framtiden. "Jag tror att det ekologiska jordbruket kommer att öka, eftersom ökande utsläpp av koldioxid och föroreningar inte är hållbart på lång sikt", säger Bandino. Click to view full-size image… 1.0 MB
 • I Cloughjordan i Tipperary finns Irlands första ekoby, vars mål är att uppfylla alla behov på ett hållbart sätt: den är ekologiskt planerad och byggd och kommer att försörjas med förnybara energikällor och utnyttja närproducerade ekologiska livsmedel. Click to view full-size image… 1.1 MB
 • "För tio år sedan var vi en grupp som samlades för att försöka minska vårt koldioxidavtryck. Vi tittade på hur vi bygger hus, våra arbeten, hur vi odlar födan och hur vi förflyttar oss", säger Iva Pocock, en av projektets deltagare. Click to view full-size image… 7.2 MB
 • Husen i ekobyn omges av stigar kantade av frukt- och nötträd, och en tredjedel av marken är avsatt för skogsmark, jordbruksmark och jordlotter där invånarna kan odla egen frukt och egna grönsaker. Click to view full-size image… 1.3 MB
 • Genom att erbjuda ekologiska varor i form av mjölk, kött, ägg och mycket annat ger det lokala jordbruket både mer och bättre närproducerad mat och bidrar till att minska miljöpåverkan från livsmedelstransporter. Click to view full-size image… 4.1 MB
 • Klimatets förändring innebär både utmaningar och möjligheter för jordbrukarna. Sådana hållbarhetsstrategier som tillämpas i La Vialla och Cloughjordan sparar energi, minskar jordbrukets koldioxidavtryck och erbjuder nya marknadsmöjligheter. Det är också satsningar som visar att anpassning kan vara både ekonomiskt och miljömässigt förnuftig. Click to view full-size image… 4.6 MB

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentåtgärder