nästa
föregående
poster
Upp en nivå
  • Den flytande staden är utformad för att klara extremförhållandena vid sjunkande och stigande vattennivåer men ger dessutom en högre livskvalitet — här kan man leva ett mycket gott liv vid eller på vattnet. Click to view full-size image… 2.7 MB
  • I Europa har klimatets förändring ett spektrum av följder som omfattar översvämningar, torka och värmeböljor, och olika stadsområden står inför olika utmaningar. Hittills är det bara några få städer som har tagit fram strategier för att anpassa sig till de "nya" villkoren. Click to view full-size image… 5.2 MB
  • Vi måste gå vidare från innovativa fickor i stadsområden till innovativa städer. Den höga befolkningstätheten innebär att områden med stadsbebyggelse lämpar sig väl för hållbarhet. Med rätt planering och förvaltning kan städerna bli framtidens ekologiska ledare. Click to view full-size image… 3.3 MB
  • Den växande befolkningen och de stigande vattennivåerna har tvingat Amsterdamborna att tänka i nya banor. I stället för att bara förstärka översvämningsskydden har en del arkitekter, planerare och ingenjörer experimenterat med nya arkitektoniska lösningar på själva vattnet. Click to view full-size image… 1.3 MB
  • IJdurg, en förort till Amsterdam, planeras och byggs av det nederländska byggföretaget Dura Vermeer som ett flytande samhälle. De nya husen ligger "dockade" vid flytande trottoarer och är anslutna till el-, vatten- och avloppsnäten. De kan lätt kopplas bort från näten och flyttas. Click to view full-size image… 5.4 MB
  • "Framtiden kommer att bli annorlunda än vi förväntar oss. Det går inte att förutsäga exakt hur mycket vattnet kommer att stiga i Nederländerna. Men ett flytande samhälle är flexibelt. Husen stiger och sjunker helt enkelt med vattnet." Johan van der Pol, biträdande direktör för Dura Vermeer Click to view full-size image… 644.6 KB
  • Miljövänliga flytande växthus kombinerar två funktioner på samma kvadratmeter: odling av frukt och grönsaker och färskvattenförråd. Click to view full-size image… 4.8 MB

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentåtgärder