nästa
föregående
poster
Upp en nivå
 • Klimatförändringen har stor inverkan på befolkningen i Sundarbans. Sundarbans ligger vid floden Ganges mynning och omfattar delar av Bangladesh och Västbengalen i Indien. Området är en del av världens största floddelta. Sundarban betyder "vacker skog" på bengali, och namnet kommer av att området är täckt av mangroveskogar. Click to view full-size image… 388.9 KB
 • Stigande havsnivåer, kortare men intensivare monsunregn, större tidvattenvågor och orkaner med tätare intervaller är bara några av de effekter av klimatets förändring som hotar området och dess invånare. Click to view full-size image… 294.2 KB
 • Under de senaste 20 åren har fyra öar försvunnit i havet och lämnat 6 000 människor hemlösa. Click to view full-size image… 143.6 KB
 • Ruhul Khan har förlorat tre hus under de senaste åren. Hans hus har legat till vänster om bilden, på mark som nu är täckt av vatten. Click to view full-size image… 415.1 KB
 • Basand Jana och hans familj bodde på ön Lohachara innan havsnivån steg. På Lohachara hade de sin egen jordbruks- och fiskeverksamhet, men nu är de hänvisade till att arbeta på andras gårdar. Click to view full-size image… 152.3 KB
 • Ofta går det inte att få någon hjälp från staten, men det finns lokala initiativ. Människor har börjat bygga fördämningar och bambustaket för att skydda sina byar och åkrar från havet. Click to view full-size image… 500.2 KB
 • De stigande havsnivåerna gör att saltvatten förs inåt land och förstör markens bördighet. Vissa invånare har anpassat sig genom att använda åkermarken för fiskodling. Andra experimenterar med grödor som tål saltvatten. Click to view full-size image… 345.6 KB
 • Torka är ett annat problem för Sundarbans invånare. Förutom att havsvattnet förstör vattenreservoarer har perioderna utan regn blivit längre. Nu måste människor förflytta sig långa sträckor för att hämta dricksvatten till sina familjer. Click to view full-size image… 135.9 KB
 • Om inga radikala förändringar snart sker kommer de här barnen att ställas inför ännu värre följder av klimatets förändring när de växer upp. Click to view full-size image… 214.2 KB
 • Det är ett globalt ansvar att hjälpa fattiga samhällen anpassa sig till klimatets förändring. Genom kunskapsöverföring och ekonomiskt stöd kan vi göra det möjligt för människor att bo kvar och därmed minska antalet framtida klimatflyktingar. Click to view full-size image… 26.7 MB
 • Över hela världen måste människor försöka hitta sätt att skydda sig mot klimatförändringens konsekvenser. Varifrån ska vårt vatten komma? Kommer nya sjukdomar att dyka upp? Hur ska vi skydda oss själva från extremväder? Liksom människorna i Sundurbans måste vi börja anpassa oss nu. Click to view full-size image… 83.0 KB

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentåtgärder