nästa
föregående
poster
Arktis

Arktis

2010-03-22

Läs mer

Lagen om skogsrättigheter – makt åt de maktlösa

Det finns hopp för skogsbefolkningen i Orissa inför den snabba industrialiseringen. Den 1 januari 2009 bestämde det indiska parlamentet att lagen om skogsrättigheter skulle träda i kraft, ett år efter dess ursprungliga antagande. Lagen ger skogsbefolkningarna rätt att kräva laglig äganderätt till den mark som de har levt på och odlat under generationer. Marken beviljas enligt lagen om skogsrättigheter på villkor att personen eller byn sköter marken. Äganderätten kan överlåtas till familjemedlemmar, men kan inte säljas.

Läs mer

Permalinks

Dokumentåtgärder