nästa
föregående
poster

Article

Skogens år: en hyllning till skogarna som livsmiljö

Ändra språk
Article Publicerad 2011-06-30 Senast ändrad 2021-05-11
Photo: © EEA/John McConnico
1,6 miljarder människor är beroende av skogen för sin försörjning. Skogarna är hem för 300 miljoner människor i världen.

FN:s skogsforum

”I staden är vi skilda från varandra och det är farligt. Skogen är vår födelseplats och vårt hem. Vi kan inte lämna den platsen. Skogen ger oss en trygghet som försvinner i staden.” Citatet kommer från en medlem av Sourastammen i Orissa i östra Indien.

Skogar är inte bara träd – de är samhällen

FN har utsett 2011 till skogens år för att uppmärksamma de människor på jorden som lever i och är beroende av skogen. Under året kommer vi att diskutera den roll som skogen spelar i våra liv. Skogarna är samhällen som består av växter, djur, mikroorganismer, mark, klimat och vatten. Skogarna är också komplexa samband mellan organismer (inklusive oss själva) och den miljö de lever i.

Skogarna täcker över 30 procent av jordens yta. De är ett av de viktigaste förråden av biologisk mångfald på land. De är hem för över två tredjedelar av de kända landlevande arterna och rymmer den största andelen av de hotade arterna på jorden.

Skogarna bidrar till att hålla oss vid liv: de renar vår luft och vårt vatten. De ger marken näring och förser många av oss med mat, tillflykt och medicin. Skogarna reglerar det lokala, regionala och globala klimatet samt lagrar kol som annars skulle ackumuleras i atmosfären och bidra till den globala uppvärmningen.

Men skogarna är också fulla av värdefulla resurser som vi kan använda. Dagens skogar representerar några av de viktigaste val som vi står inför som art. Kan vi balansera vår önskan att utnyttja skogsresurserna och marken med de andra viktiga funktioner som skogen fyller för vår planets livsuppehållande system?

På de kommande sidorna kommer du att möta intressanta människor som har stark anknytning till skogarna runtom i världen. Från Kongo till Indien och tillbaka till Europa får vi höra berättelser om skogarna och de människor som lever där. Låt 2011 bli ett år då du tänker på din lokala skog och vad den innebär för dig och framtida generationer.

Permalinks

Dokumentåtgärder