nästa
föregående
poster

Article

En urbaniserad värld

Ändra språk
Article Publicerad 2011-06-30 Senast ändrad 2021-05-11
Photo: © EEA/John McConnico
Visste du det? En stad påverkar ett stort område utanför sina gränser. Enbart London anses behöva ett område som är nästan 300 gånger större än stadens geografiska yta för att tillgodose sina behov och göra sig av med sitt avfall och sina utsläpp. (SOER 2010)

City dwellerDet är sent i september och de senaste monsunregnen har drabbat New Delhi hårt. Det är varmt i Indiens huvudstad – och fuktigt. Regnet har upphört men det finns vatten överallt. Ett utbrott av moskitöverförd denguefeber har just konstaterats i staden.

Den illegala bosättningen Yamuna Pushta i stadens nordöstra del brukar normalt breda ut sig i många kilometer på slätterna på ömse sidor av den stora floden. Nu är själva slätterna helt översvämmade. En våg av människor har redan sökt sig till motorvägen och tusentals sluminvånare överger sina skjul vid floden för att söka skydd.

De slår läger på motorvägen med de ägodelar de har kvar, bara några meter från Delhis intensiva trafik. Ett litet barn sover insvept i en filt på den hårda cementen bara ett par meter från vägen. En tonårsflicka kammar omsorgsfullt sitt långa, mörka hår under det plastskynke som är hennes hem. En annan flicka sms:ar på sin telefon medan hon fyller en dunk med dricksvatten från en vattentankbil.

Globala megatrender vid vägkanten

När vi tänker på globalisering tänker vi sällan på slumområden, men folket i Yamuna Pushta är en del av ett globaliseringsfenomen. Miljarder människor samlas i våra städer och tätortsområden efter att ha lämnat landsbygden bakom sig. För första gången i historien bor över 50 procent av världens befolkning i tätbebyggda områden. År 2050 kommer ungefär 70 procent av oss troligen att vara stadsbor, vilket kan jämföras med mindre än 30 procent år 1950 (UNDESA, 2010).

Städernas storlek håller också på att slå historiska rekord. Det ökande antalet megastäder i världen medför en enorm belastning på deras understödjande naturresurssystem. Effekterna av den än snabbare tillväxten av små och medelstora städer kan så småningom bli betydande ur ett miljöperspektiv.

Städer samlar investerings- och sysselsättningsmöjligheterna, främjar ekonomisk tillväxt och ökad produktivitet. De ger arbetstillfällen med högre inkomst, samt större tillgång till varor, tjänster och inrättningar. De skapar också förutsättningar för förbättringar av hälsa, läskunnighet och livskvalitet. Alla dessa möjligheter lockar landsbygdsborna att söka efter ett bättre liv och högre inkomst i tätbebyggda områden.

I avsaknad av ett starkt styre kan den snabba stadstillväxten dock leda till stora miljöproblem genom att öka både konsumtionen och fattigdomen i städerna.

Enligt statistik från FN-programmet för boende och bosättning (UN-Habitat) bor 1,1 miljarder av jordens människor i storstadsslum. I takt med att befolkningen växer flyttar fler och fler till tätbebyggda områden och den trenden kommer att fortsätta.

Medan majoriteten av den befolkning som lider svår nöd fortfarande bor på landsbygden finns det en stor och växande andel även i tätbebyggda områden, men det exakta antalet tros vara kraftigt underskattat i den officiella statistiken. Det är viktigt att notera att andelen fattiga i städerna ökar snabbare i många utvecklingsländer än städernas totala befolkningstillväxt.

Utforma framtiden

Städer är ekosystem: de är öppna och dynamiska system som förbrukar, omvandlar och avger material och energi. De utvecklas och anpassar sig. De formas av människor och samverkar med andra ekosystem. De måste därför förvaltas precis som andra typer av ekosystem.

Genom att ompröva utformningen av städerna, arkitekturen, transporterna och planeringen kan våra städer och stadslandskapet ta ledningen för att motverka klimatförändringarna (till exempel genom hållbara transporter, ren energi och låg förbrukning) samt anpassning (till exempel genom flytande hem och vertikala trädgårdar). Bättre stadsplanering kommer också att förbättra livskvaliteten för alla genom tysta, säkra, rena och gröna stadsområden. Det skapar även nya arbetstillfällen genom att stimulera marknaden för nya tekniker och grön arkitektur.

Koncentrationen av människor och verksamheter ger städerna en betydande roll. Deras problem kan inte lösas enbart på lokal nivå. Det behövs bättre integration av politiken och nytt styre, med närmare partnerskap och samordning på lokal, nationell och regional nivå. En effektiv och gemensam politik är av avgörande betydelse i den sammankopplade värld vi lever i.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentåtgärder