nästa
föregående
poster

Infographic

Vad har störst påverkan för Europas natur?

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-173-sv
Publicerad 2022-05-17 Senast ändrad 2023-08-29
Europas biologiska mångfald fortsätter att formas av människans verksamhet. Påverkan av naturtyper och arter förblir höga och mer än 67 000 enskilda belastningar har rapporterats på EU-nivå.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Insorterad under
Insorterad under signals, signals2021
Dokumentåtgärder